Tensta bäst på att sortera matavfall

SPÅNGA-TENSTA Spånga-Tenstas storkök är bäst på att sortera matavfall. Där sortera 70,7 procent av storköken sina matavfall. I Rinkeby-Kista sorterar 28,1 procent. Hässelby-Vällingby hamnar däremot i bottenskiktet, där sorterar bara 12,9 procent av storköken matavfallen.

Det visar nya siffror från stadsdelsnämndernas verksamhetsberättelser. Siffrorna visar också att Stockholms stad inte lyckats nå det egna målet för matsortering – att 40 procent av alla storkök ska matsortera. Den sammanlagda siffran för staden hamnade på 37 procent.

Inom tre år måste alla kommunala verksamheter börja sortera matavfallet.