Tensta ett rull närmare skatepark

Stadsdelsförvaltningen är positiv.
Stadsdelsförvaltningen är positiv.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till medborgarförslaget om att bygga en skateboardpark i Tensta.

I ett tjänsteutlåtande skriver förvaltningen att den ”ser att en skateboardpark skulle kunna bidra med kvaliteter som ökar stadsdelens attraktivitet, dels i funktionen av en integrationsfrämjande mötesplats för unga från olika delar av staden och dels som en plats för främjande av fysisk aktivitet”.

Om det blir någon skatepark, kommer den dock inte att anläggas på den öde grusplanen utanför Kämpingeskolan, som medborgarförslaget löd. Den marken tillhör nämligen fastighetsbolaget Sisab.

En skatepark är egentligen en fråga för idrottsförvaltningen, och stadsdelsförvaltningen föreslår därför att den ska lämnas över dit.