Tensta kan få ny stor förskola

Ödetomten bakom gymnasiet heter passande nog Lilla Tensta.
Ödetomten bakom gymnasiet heter passande nog Lilla Tensta.
En nybyggd förskola med åtta avdelningar och plats för 144 barn bakom Tensta gymnasium. Det ska stadsbyggnadsnämnden besluta om i nästa vecka.

Den nya förskolan planeras på den öde grustomten mellan Tensta gymnasium, Erikslundsparken och Hjulstastråket. Den ska byggas i två våningar, och är en konceptförskola av samma slag som Stockholms stads fastighetsbolag Sisab redan har byggt i Råcksta (”Framtidens förskola”).

Förskolan gick ut på samråd i våras och ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden den 25 november. Om beslutet går igenom kan den nya förskolan stå klar tidigast nästa år.