ANNONS

Tensta ska få en ljusare jul

ANNONS

TENSTA/RINKEBY Till kommande jul kommer även ytterstaden att få möjlighet till julbelysning. På trafik- och renhållningsnämnden den 20 mars väntas beslut tas om en ny strategi för julbelysning i Stockholms ytterstadsdelar.

Finansieringen av julbelysningen i ytterstadsdelarna kommer att ske i samverkan mellan näringsliv/företag och staden, samma som upplägget ser ut inne i city.

Två miljoner kronor har avsatts för att fördelas till de ytterstadsdelar som ansöker om tilldelning av medel för julbelysning. Budgeten fördelas mellan ansökande stadsdelsförvaltningar.

– Julbelysning bidrar till en trevlig atmosfär och därför är det glädjande att vi kan utvidga stadens satsning på julbelysning även till ytterstaden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

ANNONS