Tenstas arkitekt har avlidit

TENSTA Igor Dergalin, arkitekten bakom Sveriges första miljonprogram – Tensta, har avlidit.

Tenstas generalplan antogs 1965 och Igor Dergalin fick då i uppdrag att rita och utforma området. Det var då det dittills största byggprojektet i Stockholms historia.

Just nu pågår utställningen Tensta museum: Rapporter från Sverige. där Dergalins originalskisser finns representerade.

Igor Dergalin blev 84 år.