”Lätt i teorin men svårt i praktiken”

Situationen i Torshäll.
Kartan beskriver området i Torshäll och de boendes val för att ta sig till övergångar.
Vem ska agera när övergångar ska göras, exploatören, kommunen eller Trafikverket? Enligt experten är det lätt i teorin, men svårt i praktiken. 

– Det här kan uppenbarligen bli svårt, även om det är lätt i princip. Trafikverket har ansvar för statliga vägar och ger bidrag till en del enskilda vägar medan kommunerna har ansvar för resten, säger Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på VTI, väg- och transportforskningsinstitutet.

Han tror att det blir svårt för Värmdö kommun att ordna säkra övergångar på en statlig väg.

– Det statliga vägnätet är väl definierat, och jag tror att det krävs ett särskilt beslut för det, säger Jan-Eric Nilsson.

Kommunen ska klargöra ansvaret

Samtidigt betonar Jan-Eric Nilsson att det är Värmdö kommuns ansvar att göra anslutningar eller ändringar till det statliga vägnätet. Och det skulle ha skett från början, i samarbete med exploatören.

Summa summarum baseras exploatering av nya områden på ett i förhand planerat scenario som klargör ansvarsfördelningen mellan parterna

– Kommunen och exploatören måste därför innan ett arbete inleds klargöra ansvaret för det lokala gatunätet. Där finns en frihet som exempelvis kan kräva av en exploatör att denne står för en del av väginfrastrukturen.

– Det kan vara möjligt om exploatören är väldigt angelägen om att komma åt mark. Men summa summarum baseras exploatering av nya områden på ett i förhand planerat scenario som bland annat klargör ansvarsfördelningen mellan parterna, avslutar Jan-Eric Nilsson.