Terroroffers pappa överklagar skadestånd

11-åriga Ebba Stefansdotter Åkerlund dog i Rakhmat Akilovs terrorattack.
11-åriga Ebba Stefansdotter Åkerlund dog i Rakhmat Akilovs terrorattack.
11-åriga Ebba Stefansdotter Åkerlund dog i Rakhmat Akilovs terrorattack på Drottninggatan. Tingsrätten dömde Akilov till skadestånd om 60 000 kronor, vilket hovrätten höjde till 100 000 kronor. Pappan överklagar och yrkar likt tidigare på 300 000 kronor, skriver DN.

11-åriga Ebba Stefansdotter Åkerlund dog i terrorattacken på Drottninggatan 2017. Tingsrätten dömde terroristen Rahkmat Akilov att betala 60 000 kronor i skadestånd för psykiskt lidande till Ebbas pappa.

Överklagar hovrättens beslut

Men han överklagade till hovrätten och begärde 300 000 kronor, varav hälften för kränkning. Svea hovrätt skrev upp skadeståndet i januari till 100 000 kronor.

Nu har pappan och hans advokat skickat in ett överklagande till högsta domstolen där de fortsätter yrka på 300 000 kronor, skriver DN.

De skriver att omständigheterna kring terrordådet var exceptionella och att ett betydligt högre skadestånd från Rakhmat Akilov därför är motiverat.

Högt medial tryck

Pappan skriver enligt tidningen att han inte bara drabbats av ett utdraget och djupt lidande i konventionell mening utan att han också påverkats avsevärt av terrordådets ”enorma intensitet” i form av sammanbrottet i infrastruktur, utbredd panik och ett högt medialt tryck.