Så testar robotarna ditt blod

Här tas provrör från sjukvården emot i Aleris Medilabs mottagningsrum och sorteras.
1) Hit till Aleris Medilab postrum kommer alla provrör i boxar från bl a vårdcentralerna.
Cecilia Gälman och personal vid den supermoderns automationsbanan.
2) Labbpersonal sätter en låda med olika patienters blodprover på automationsbanan...
Blodprov tas om hand i automationsbanan.
3) Tänk dig automationsbanan som en fyrfilig motorväg med olika avfarter.
Aleris Medilab – den supermoderns automationsbanan med olika analysstationer.
4) Provröret har en unik streckkod och lotsas med hjälpa av den till rätt analysstation.
Till superlabbet i Täby kommer ditt blod och urin. Så här funkar robotarna som på några sekunder kan ställa diagnos – diabetes, för högt kolesterol eller järnbrist.

Aleris Medilab i Täby är ett av världens mest moderna laboratorier med sin nya automationsbana för kemisk analys av till exempel blodprover. Den nya tekniken ger labbpersonalen en bättre arbetsmiljö och patienterna snabbare diagnos eftersom analysprocessen går fortare.

– Vi har fyra filer här och när det är ett prov som har väldigt bråttom kan det köra om i omkörningsfilen, säger Cecilia Gälman, laboratoriechef på avdelningen för klinisk kemi i Täby

LÄS MER: Här jobbar vårdens CSI-detektiver

  • När ditt provrör kommer till Aleris Medilab i Täby är det märkt med en unik streckkod som identifierar patienten och innehåller information om vad för analys läkaren vill att labbet ska göra.
  • Labbpersonalen sätter en inkommen låda (2) med olika patienters blodprover på automationsbanan och en robot sorterar sedan upp provrören i rad och ser till att de åker i väg ett och ett längs banan (3).
  • Tänk dig automationsbanan som en fyrfilig motorväg där inskickade provrör utifrån sin unika kod lotsats in på olika avfarter till förbestämda analysstationer. Det finns också omkörningsfiler längs motorvägen för blodprov som det är extra bråttom att analysera.
  • Ett provrör med blod åker fram till stationen som testar om patienten har diabetes medan ett annat fortsätter till en analysstation längre fram där analysinstrumentet Freja testar för kolesterol (4). En del analysstopp tar bara 45 sekunder medan andra  test tar upp till 45 minuter. Din läkare får direkt från analysstationen svaret på elektronisk direkt väg till sin dator.
  • Slutstationen för alla provrör är kylskåpet. Provrören sparas där i tre dygn ifall någon läkare vill göra en efterbeställning, en till analys av blodet, och sedan slängs de automatiskt av kylskåpsroboten.