Testet som visar hur du mår – egentligen

Fakta

w En hälsoundersökning kan kosta från en knapp tusenlapp upp till 60 000 kronor.

w Hälsoundersökningen vi testade kostar 3 100 kronor. I den ingår diskussion och råd kring livsstil och bland annat följande provsvar: blodtryck, BMI, bukomfång, blodfetter, blodsocker, blodstatus, SR (sänka), leverstatus, järnvärde, njurfunktion, prostataprov (för män över 45 år), sköldkörtelprov (för kvinnor över 45 år).