Tibbleängen görs om – med lägre hus

Förslaget ska ritas om med lägre hus.
Förslaget ska ritas om med lägre hus.
Förslaget för bostadsområdet Tibbleängen kommer att göras om med lägre hus. Dessutom ska förskolan få ny placering. Det beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen där detaljplanen återremitterades.

225 bostäder i mestadels fyr- och femvåningshus är planerna för bostadsområdet Tibbleängen i Gröna dalen. Detaljplanen var tänkt att klubbas igenom under gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen, men nu ritas förslaget om med lägre hus och ny placering för förskolan.

Detaljplaneförslaget ställdes ut i Kungsängens centrum från den 20 februari till den 20 mars. Under tiden kom 32 yttranden in.

Bland annat har flera av kommunens egna nämnder uttalat sig.

Tekniska nämndens yttranden

Tekniska nämnden anser att den föreslagna parkeringsnormen på 0,5 parkeringar per lägenhet är för lågt för att skapa en fungerande parkeringssituation i området.

Samhällsbyggnadskontoret svarar med att syftet är att planera för bostäder i ett kollektivnära läge och därmed skapa förutsättningar för ett lågt bilberoende.

Kultur- och fritidsnämndens yttranden

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget inte har anpassats till kulturvärden som återfinns i kyrkan, Gröna dalen och Ekhammars gård.