Tider för drop-in försvinner

I Vallentuna har två mottagningar tagit bort drop in-besök. I grannkommunerna finns liknade exempel.
I Vallentuna har två mottagningar tagit bort drop in-besök. I grannkommunerna finns liknade exempel.
Drop-in tider på läkarmottagningar i Vallentuna läggs ner. Det är en av effekterna sedan ett nytt ersättningssystem där vårdcentralen i Vallentuna hör till förlorarna.

Nu börjar konsekvenserna av landstingets nya ersättningssystem till vårdcentraler att märkas.

– Vi minskar ner på aktuttider och har plockat bort vår drop-inmottagning. I förlängningen kommer vi att prioritera hårdare och träffa de patienter som har störst behov, säger Hans Sommerland som driver personalägda ASOMEDA Vallentuna vårdcentral.

Enligt det nya systemet får vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden mer pengar. Dessutom får mottagningarna mer pengar om de har fler listade patienter. Att man har många besök viktas inte lika högt.

– Syftet är vällovligt. Ändå är det inte rimligt hur det drabbar oss. Primärvården var underfinansierad redan tidigare, säger Hans Sommerland.

Han menar att det nya systemet, samt det faktum att vårdcentralerna inte fått uppräknade anslag på många år slår hårt mot mottagningar i hela nordost.

– Vi brinner för att få jobba med patienter. Vi kämpar på och försöker göra det bästa och är lojala med vårt uppdrag som husläkare. När man hinner med är det världens roligaste jobb. Men nu börjar vi nå gränsen för vad som är möjligt.

I Vallentuna har två mottagningar tagit bort drop in-besök. I grannkommunerna finns liknade exempel. En vårdcentral i Vaxholm har till exempel dragit ner på en psykolog, en distriktssköterska, en undersköterska och en receptionist.