Min lokala hjälte

Tidigare kriminella kan förlora hjälp

Richard Zamani, i blått till höger, är samordnare för X-cons Sollentuna. Mario Hanna, i röd tröja, brukar besöka lokalen.
Richard Zamani, i blått till höger, är samordnare för X-cons Sollentuna. Mario Hanna, i röd tröja, brukar besöka lokalen.
X-cons ska hjälpa kriminella till ett hederligt liv och har lokal på Malmvägen i Sollentuna.

Men sedan kommunen sänkt föreningens bidrag hotas verksamheten.

– Vi fattar ingenting, säger Richard Zamani, samordnare på X-cons.

Den som lever ett kriminellt liv har ofta en lång väg tillbaka till nykterhet och hederlighet. Organisationen X-cons är nätverk som finns över hela Sverige där före detta kriminella hjälper andra tillbaka till samhället.

I Sollentuna har X-cons en lokal på Malmvägen och bedriver där stödverksamhet och ett fik. Man anordnar också gratisaktiviteter som fotbollsträningar.

För 2013 ansökte man om ­bidrag för sin verksamhet, men i juni slog socialnämnden fast att X-cons pengar nästan halveras, från 160 000 kronor till 85 000 kronor.

För X-cons får det stora konsekvenser.

– Med det tidigare bidraget kippade vi efter luft, men nu är det inget att diskutera längre. Det är bara att avveckla, säger samordnaren Richard Zamani.

De stora kostnaderna är föreningens tre anställda och hyra för lokalen.

Men framförallt oroar sig Richard Zamani för vad som kommer att hända med de personer som ­X-cons riktar sig till.

– Det är en tuff kamp att komma tillbaka från ett kriminellt liv. Det är den kampen vi är duktiga på. Vi är ett verktyg för politikerna, men vi måste få medel för att de ska kunna använda det, säger han.

Anledningen till att socialnämnden valt att sänka X-cons bidrag är flera. I sin ansökan lämnade föreningen exempelvis inte in verksamhetsplan, verksamhetsberättelse eller bokslut, något som krävs för att få bidrag.Först en månad för sent kom dokumenten in.

Kommunen har också fått indikationer på att X-cons verksamhet inte alltid fungerar som det är tänkt, bland annat har kommunens fältare och polisen vittnat om att arbetet inte är systematisk.

– Man har en hög ambition på lokalen i Sollentuna att ta emot många personer, men vi har kunnat se att många personer som samlas där inte är de klienter som X-cons vill stötta och ta tillvara på, säger Margareta Wennberg, kommissarie på norrortspolisen.

Hon understryker att X-cons i grunden bedriver en bra och viktig verksamhet och att polisen är angelägna om att fortsätta samarbetet och dialogen med organisationen.

Ett exempel är polisens avhopparverksamhet som ska hjäpa medlemmar i kriminella gäng att lämna brottets bana. I det arbete är X-cons en ovärderlig länk.

– Jag förstår att X-cons reagerar och att de är besvikna över att de inte fått mer bidrag, säger Margareta Wennberg.

Det var socialnämnden i Sollentuna kommun som beslutade att bidraget skulle halveras. Ordförande Lennart Gabrielsson (FP) säger att man inte vill slå undan benen för föreningen – i det ursprungliga förslaget skulle X-cons få noll kronor i bidrag.

– Vi tycker att X-cons är en oerhört viktig verksamhet. Men det är klart att vi måste reagera när vi får signaler om att det finns frågetecken. Då måste vi reda ut dem och under tiden så drog vi ner bidraget, säger han.

Men Lennart Gabrielsson är också självkritisk. Systemet för hur bidragen fördelas och kommunens kontroll av föreningarna kan bli bättre.

Han anser också att dialogen med föreningen kunde har varit bättre. Ett annat problem har varit att bidragen för 2013 beslutas i juni – ett halvår in på året. Därför kommer nämnden att ta beslut för 2014 års bidrag redan till hösten.

Fram tills dess har X-cons all möjlighet att visa att verksamheten bedrivs på ett rätt och riktigt sätt.

– De får en ny chans i höst. X-cons arbete är viktigt. Kriminella som halkat snett ska självklart ha en ny chans, säger Lennart Gabrielsson.

Det är en tuff kamp att komma tillbaka från ett kriminellt liv. Det är den kampen vi är duktiga på.Richard Zamani, X-cons

Fakta

Så stort bidrag har X-cons fått