Tidsbrist gör att kommunen missar söka statsbidrag

Överförmyndarnämnden går back med cirka 130 000 kronor.
Överförmyndarnämnden går back med cirka 130 000 kronor.
Brist på personal har gjort att Värmdö kommun inte sökt ersättning från Migrationsverket till gode män för ensamkommande flyktingbarn.

Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor. Nu visar nämnden ett underskott på cirka 0,3 miljoner kronor, enligt verksamhetsberättelsen för 2015.

Pengarna har delvis gått till gode män för ensamkommande flyktingbarn som Värmdö kommun tagit emot.

Ersättning för utläggen går att söka hos Migrationsverket, men på grund av personalbrist har nämnden inte haft möjlighet att söka pengarna.

Dessutom har Värmdö haft barn placerade i kommunen där andra kommuner haft ansvaret. I de fallen ska anvisningskommunerna söka medel från Migrationsverket, något som inte har gjorts.

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster.