Tidtabellen ger fel besked

Alf Johanssons tidtabell stämmer inte alls med den som sitter på hållplatsen Larsberg. Tiderna för linje 203 har ändrats för att stämma med ersättningsbussarna.Foto: Ulrika Lind
Alf Johanssons tidtabell stämmer inte alls med den som sitter på hållplatsen Larsberg. Tiderna för linje 203 har ändrats för att stämma med ersättningsbussarna.Foto: Ulrika Lind
Kritiken mot busstrafiken på ön fortsätter. Nu upprörs resenärer över att det står en tid i busstidtabellen och en annan tid på hållplatsen. Flera Larsbergsbor vittnar om att det varit rörigt när de åkt buss de ­senaste veckorna.

På hållplatsen Larsberg sitter Mary Fröjd och väntar. Buss 203 skulle ha kommit klockan 10.06 men nu är klockan snart fem i halv elva och ingen buss har synts till.

– Jag har väntat i en halvtimme, tidtabellen stämmer ju inte alls. Det är så förargligt för jag hade en tid att passa i dag. Jag skulle vara hos frisören klockan halv elva och nu blir jag sen, säger hon.

En annan buss stannar till vid hållplatsen och Mary Fröjd ber busschauffören om en tidtabell som stämmer.

– Jag har de här tidtabellerna men jag vet inte om de stämmer, säger chauffören och räcker över en tidtabell för ersättningsbussarna 21L, 21X och 21S.

Larsbergsbon Alf Johansson menar att tidtabellerna inte har stämt sedan den 19 augusti, när man gick över från sommartrafik till ordinarie trafik. Tiderna i hans papperstidtabell, som fortfarande ska vara giltig, stämmer mycket riktigt inte alls överens med tiderna på hållplatsen. Häromdagen gick han och hustrun ner för att ta bussen men fick vänta i nästan 20 minuter innan den dök upp.

– Jag tycker att det är en skandal, så här får man inte bära sig åt. Här är det ju någon som har gjort fel och det måste rättas till, säger Alf Johansson.

Inger Rosenborg, som också bor i Larsberg, har även hon märkt av att tidtabellerna inte stämmer.

– Jag är ju pensionär så jag har inte så mycket tider att passa men det är klart att man inte blir glad när bussen inte kommer. Sen är det många som är ledsna för att 21L inte går förbi Larsberg längre utan man får gå en bit för att ta den, det är ju jobbigt för många gamla, säger hon.

Enligt Anna Bredberg på SL beror problemen på att man ändrat tiderna för linje 203 och 233 som tidigare var anpassade till Lidingöbanan. Nu ska de bussarna passa med ersättningsbussarna i stället. Häften trycks bara upp en gång per tidtabellsperiod så alla ändringar kommer inte med.

– Det ska finnas lösblad ute på bussarna med de nya tiderna, säger hon.

På Keolis, som ansvarar för tider och hållplatser för bussarna på ­Lidingö, känner man till problemen och bekräftar att de beror på att bussarna numera ska ha passning med ersättningstrafiken.

– Det har kommit in en del synpunkter om just de här bussarna. Men på sl.se, på internet, har det varit rätt hela tiden och vi ska byta ut informationen på alla hållplatser inom kort, säger Jens Nordfjäll på Keolis.

Han menar att det också ska finnas blad med de nya tidtabellerna på bussarna, men att dessa ibland kan vara slut.

Fakta

Ny ersättningslinje från oktober

Ersättningstrafiken består främst av två linjer som följer Lidingöbanan: 21L och 21X. Linje 201 har förlängts från Kottla till Brevik där det går att byta till 21X.

Sedan den 2 september kör busslinje 21L till Lerbovägen i stället för till vändslingan på Larsbergsvägen. Då kan man byta mellan 21L och 21X med en promenad mellan Lerbovägen och Aga.

I månadsskiftet september/oktober ska en ny huvudlinje ersätta ersättningsbussarna, och köra samma väg som Lidingö­banan. Dessutom ska SL förstärka med snabbussar i rusningstrafik till Lidingös östra delar.

Källa: Lidingö stad