Till 2021 måste Vallentunasjön vara ren

EU:s krav: 2021 måste 11 av 16 vattendrag i Vallentuna uppnå god ekologisk status.

- Vi måste avsätta pengar till detta, säger Nicklas Steorn (MP), kommunstyrelsen.

Nu måste Vallentuna lägga på ett extra kol med reningen av vattendrag och sjöar. Och då är det inte bara Vallentunasjön det gäller.

11 av 16 vattendrag i här i Vallentuna har inte tillräckligt god ekologisk vattenstatus för att EU ska vara nöjd. Om sex år, 2021 kräver EU:s så kallade ”vattendirektiv” att dessa vatten ska ha åtgärdats. Dessutom måste fyra sjöar åtgärdas.

I de flesta fall ligger det på kommunen att göra dessa åtgärder. Men ännu har något samlat arbete inte dragit igång i Vallentuna.

– Vattenfrågan har inte varit i fokus. Det finns inga aktiva åtgärder just nu. Det behövs göras analyser och man måste prioritera de vattendrag som är viktigast, säger Nicklas Steorn, (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Han anser att pengar måste avsättas för detta i kommunens budget.

Ylva Mozis, (FP), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen redan satsar pengar på vatten – och mer är att vänta. Till exempel för att få bukt med övergödning som är ett problem i många vattendrag.

– Vi avsätter en miljon kronor per år till Vallentunasjön, så ja. Sedan håller vi just nu på med verksamhetsplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 2016, där tillsynsarbetet för minskad övergödning är en viktig del.

Hittills har Vallentunasjön varit i fokus. Sedan 2009 har Vallentuna och Täby kommuner gemensamt lagt ner 16 miljoner kronor på att rena sjön – utan att önskvärt resultat uppnåtts genom den utfiskning som Mitt i har rapporterat om.

– Jag har ingen lösning på vilka metoder vi ska använda men att fortsätta säga att utfiskningen är lösningen håller inte längre. Jag tycker att man måste ta ett omtag med hela sjön, säger Nicklas Steorn.

Vallentunasjön är en politisk viktig fråga, tycker han.

– Vi kan inte fortsätta bygga i den här takten kring sjön innan vi har löst problemet med näringsämnen. Men vi får inte glömma bort vattendragen på andra håll i kommunen. Till exempel Garnsviken i Brottby och Sparren norr om Kårsta.

Fakta

Vattendirektivet

Vattendirektivet är ett gemensamt EU-regelverk som ska säkra god vattenkvalitet i europeriska yt- och grundvatten. Har ett land inte gjort tillräckligt för att uppfylla kravet kan EU dra landet inför Europadomstolen. Då kan dryga böter utdömas.

Dessa vattendrag och sjöar i Vallentuna måste bli bättre till 2021: Storån, Hargsån, Kyrkån, Hackstabäcksån, Husaån, Helgöån, Lillån, Holmbroån, Loån, Vretaån, Bergshamraån, Vallentunasjön, Sparren, Garnsviken och Ullnasjön.