”Nja” till Apples nya förslag

Apples nya byggnad, dold bakom Kungsans körsbärsträd.
Apples nya byggnad, dold bakom Kungsans körsbärsträd.
I dag tas Apples nya förslag i Kungsan upp i stadsbyggnadsnämnden.
Bättre, men inte bra nog, tycker stadsbyggnadskontoret som vill att förslaget omarbetas igen.

Det var i förra veckan som det nya förslaget blev offentligt. Apples flaggskeppsbutik hade bantats och nästan dolts helt bakom höga körsbärsträd. Dessutom hade några finjusteringar gjorts på butikens fasad.

Betyder det att Apple får grönt ljus? Nej, långt därifrån. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till det nya förslaget, men har en hel del synpunkter. Bland annat anser de att byggnaden fortfarande är alldeles för transparent och att den dominerar det offentliga rummet mot parken.

– Både stadsbyggnadsnämnden och vi stadsplanerare har varit tydliga med att en kommersialisering mot Kungsträdgården är otänkbar, däremot mot Hamngatan. I det förslaget vi har sett är det fortfarande en butik som vetter mot parken, säger Catarina Holdar, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

För att förslaget ska antas måste ytan mot bassängen bli mer publik, anser stadsbyggnadskontoret. De har också frågor kring hur bygget och de nya träden kommer att påverka vatten- och avloppsledningar på tomten.

– Vi går inte fram med en plan som vi inte är nöjda med, säger Catarina Holdar.

I dag, 21 september, tas förslaget upp i stadsbyggnadsnämnden. Då beslutas om förslaget ska tas vidare till samråd. Enligt tidsplanen kan detaljplanen antas i mitten på 2019.

– Men det förutsätter att arbetet rullar på som det ska, säger Catarina Holdar.