Ja till 620 nya bostäder i Bagarmossen

Den nya skolan ska ligga mitt emellan stadsdelarna som en bro.
Den nya skolan ska ligga mitt emellan stadsdelarna som en bro.
Exploateringsnämndens beslut om markanvisning är ett stort steg mot byggstart för 620 nya bostäder, skolor och gymnastikhall i Bergholmsbacken nära tunnelbanan i Bagarmossen. 

Det planeras för att bygga 3500 bostäder i området Bagarmossen-Skarpnäck framöver. Första etappen söder om Bagarmossens tunnelbanestation omfattar 620 bostäder, två förskolor, en ny grundskola, en gymnastikhall, parkeringsgarage och bättre gång- och cykelväg genom skogen.

Exploateringsnämnden beslutade vid sammanträdet den 15 december om att anvisa mark till Riksbyggen, 160 bostadsrätter, AB Borätt, 135 bostadsrätter och Småa AB, 55 bostadsrätter.

Micasa fastigheter, som planerar 90 bostäder för äldre har också fått markanvisning i området. Micasa ska framöver börja bygga hyreslägenheter i så kallade trygghetsboenden för äldre, bolaget har inte haft det i sitt uppdrag tidigare, men detta gäller inte i Bagarmossen.

– Där är ett vård- och omsorgsboende. Det är ett biståndsbedömt boende för äldre.Vi får inte plats med något trygghetsboende där, förklarar Gunnar Olsén på Micasa fastigheter.

Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, har fått markanvisning för att bygga två förskolor, en stor grundskola med plats för 1200 elever samt gymnastikhall. Bergholmsskolans nuvarande byggnader, som är i dåligt skick, ska rivas.

Stockholmshem har redan tidigare fått markanvisning för 180 hyresrätter i första etappen. Dessa hyresrätter sprids ut på tre olika ställen i området. Även Stockholms Stads Parkering har fått markanvisning i området Bergholmsbacken och kommer att bygga ett gemensamt underjordiskt garage under Riskbyggens huskroppar.

Staden säljer marken där det ska byggas bostadsrätter medan de kommunala bolagen och mark för hyresrätter upplåts med tomträtt.

Nästa steg blir att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Bergholmsbacken. Stadsbyggnadskontorets tjänstemän uppskattar att det tar 2,5 år. Först därefter kan rivning och gatuarbeten påbörjas. Byggstart förväntas ske först år 2020 och inflyttning två år senare.

Kommunen har tidigare tagit fram en visionsbild på hur Bergholmsparken i skogen ska fungera som en länk mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Den nya skolan ska byggas mitt emellan stadsdelarna. Tanken är också att gångstråket genom skogen ska bli tryggare med bättre belysning och ekar i landskapet ska lyftas fram genom att göra området mer parklikt, enligt områdetsprogrammet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden tidigare i höstas.

Totalt planeras det för 8000 nya bostäder i Skarpnäcks stadsdel om alla planerade projekt realiseras. Här kan du läsa Mitt i:s kartläggning av byggprojekt i stadsdelen, bland annat 1200 nya bostäder i Kärrtorp.