Ja till 130 bostäder i Bredäng

Vita Liljans väg, illustration på planerade hus, sedda från norr
Det blir 130 nya hyresrätter på Vita Liljans väg.
Stadsbyggnadsnämnden klubbade i går förslaget att bygga 130 lägenheter på Vita Liljans väg i Bredäng. Det blir tre byggnader, i grönområdena mitt emot Gröna Stugans park.

Husen börjar byggas under 2017 och ska stå klara 2018, enligt planerna. De ska byggas i grönområdena på den del av Vita Liljans väg som går mellan Frimurarvägen och Gröna stugans väg.

Som Mitt i tidigare har berättat blir de  130 lägenheterna hyresrätter, många av dem små. I byggnaden längst söderut kommer även servicelokaler att finnas. Husen får släta, ljusa fasader och ska utformas så att de upplevs som lägre än bostadshusen på andra sidan av Vita Liljans väg. Tanken är att de nya husen ska passa in i omgivningen, men ändå ha ett tydligt modernt uttryck. Fasaderna som vetter mot vägen blir strama medan balkonger och uteplatser byggs på de sidor som vetter mot parkmiljö.

Samtidigt som husen byggs ska Vita Liljans väg smalnas av, för att man ska få ner hastighetsnivån.