Från grus till grönska i Dianaparken

Illustration på hur den nya parken ska se ut.
Illustration på hur den nya parken ska se ut.
Dianaparken ska få mer grönska – nu är det mest grus. Bild: Stockholms stad
Dianaparken ska få mer grönska – nu är det mest grus. Bild: Stockholms stad
Lekskulpturer, odlingslådor och nya träd.
Nu ska upprustningen av Dianaparken i Hjorthagen klubbas. Byggstarten sker under året.

Högst uppe på berget i Hjorthagen ligger Dianaparken. Parken är sliten och ska rustas. Synpunkter har i flera omgångar samlats in från närboende, som bland annat önskade fler sittplatser i både soliga och skuggiga lägen och bättre utsikt över Lidingö, Ropsten och Värtan.

Fler sittplatser och bättre utsikt blir det – och även ännu fler blommor, träd och belysning. Parken ska även få nya lekredskap, en mindre scen och odlingslådor.

Nu är det mest grus

I dag består parken, som byggdes på 1950-talet, till största del av en grusplan med gungor, sandlådor och klätterlek och enstaka träd. Det var tolv år sedan parken senast renoverades.

Prislappen för den nya parken är 4,5 miljoner kronor. Byggstart 2018 och parken ska stå klar 2019.

Fakta

Mål med parken

  • Platsen ska utvecklas för att rymma flera olika aktiviteter och bli en mötesplats för unga och äldre.
  • Skapa fler sittplatser och rumsbildningar.
  • Förstärka utsikten mot vattnet.
  • Utveckla aktiviteter och lek.
  • Behålla en lugn och trygg miljö för lek och vistelse.
  • Mer av blommor och grönska.
  • Belysning.
Källa: Östermalms stadsdelsförvaltning