Nej till höghus bakom NK

Så här högt blir det inte bakom NK.
Så här högt blir det inte bakom NK.
Förslaget att riva det så kallade Passagenhuset i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan för att i stället bygga ett nytt med 14 våningar har stoppats. Men det kan ändå bli ett nytt hus.

En och annan höjde nog på ögonbrynen över förslaget att riva den relativt nya byggnaden, ritad på 70-talet av Bengt Lindroos, som blev känt i våras.

Stadsbyggnadsnämnden har nu slagit fast att det inte finns något egenvärde i att göra det. Samtidigt lämnades en öppning för att ändå riva byggnaden. Men i så fall kräver det att ”höga nya värden tillförs både vad gäller utformning och i stadsväven”. Och det nya huset får inte bli högre än tio våningar, fyra våningar lägre än vad fastighetsbolaget Pembroke ville.

Och blir det takterrasser ska de vara öppna för alla. Det betonades också att byggnaderna måste bidra till att göra gatan trevlig att vistas på.