Beslutat: Ja till Lilla Lidingöbron

Arkitektbild på hur Lilla Lidingöbron kan komma att se ut
Visionsbild över hur Lilla Lidingöbron kan komma att se ut.
Nu är det klart - detaljplanen för Lilla Lidingöbron har antagits. Centerpartiet och Miljöpartiet tycker dock att det gick för snabbt. "Det hela sker i fel ordning", sade Thomas Bengtsson (MP) innan beslutet klubbades.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under tisdagskvällen. Två partier reserverade sig dock mot beslutet.

Centerpartiet hävdade att Lidingö stad inte har tillräckligt med beslutsunderlag för att fatta beslutet nu. Bland annat finns det frågetecken kring framtidens Ropsten, sade Patrik Buddgård (C).

– Bron ska räcka i 120 år och klara framtidens kollektivtrafik. Därför vill vi ha omtag i brofrågan.

Miljöpartiets Thomas Bengtsson menar att detaljplanen inte ger bästa möjliga förutsättningar för spårtrafik till Lidingö centrum.

– Det hela sker i fel ordning. Miljöpartiet kommer att bidra till att skyndsamt revidera detaljplanen så snart vi är nära en överenskommelse med landstinget för att ordna spårtrafiken till Lidingö centrum.

Detaljplanen hanterar bara brons fysiska läge. Nästa steg är ett investeringsbeslut som ska fattas av kommunstyrelsen. Det är först då gestaltningen av bron kommer att utkristallisera sig. Bland annat är det oklart om den kommer att få enkelspår för spårväg som i dag, eller dubbelspår.

Efter det ska en entreprenör upphandlas. Förhoppningsvis kan sedan bron börja byggas komma igång i slutet nästa år, säger Jack Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

– Innan spårtrafiken kan vara överflyttad är vi inne i 2021. Vi kommer gå ha gått in i 2022 innan vi är klara med hela projektet.

Lilla Lidingöbron kommer att byggas 40 meter norr om den gamla bron, som rivs när trafiken har flyttats över.

LÄS MER: Ja till att bygga en lång bro

LÄS MER: Handelskammaren sågar ny Lidingöbro

LÄS MER: Berget kollas för nya bron