Ja till skola i Fågelsångsparken

Planerna på en ersättningsskola i Fågelsångsparken går framåt.
Planerna på en ersättningsskola i Fågelsångsparken går framåt.
Länsstyrelsen säger ja till kommunens planer på en ersättningsskola i Fågelsångsparken.
Nu är det inte längre tre skolor, utan en - Töjnanskolan - som ska evakueras dit.

Planerna på en ersättningsskola i Fågelsångsparken i Tureberg går framåt.

Nu har länsstyrelsen har lämnat ett så kallat positivt förhandsbesked om ett bygglov. Det betyder att kommunen nu kan fortsätta arbetet, och ansöka om ett tillfälligt bygglov.

– Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen är positiva till fortsatt utredning av byggnation av en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Kommunen har arbetat hårt för att finna en lösning som är bra för de som berörs, såväl närboende som föräldrar, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande.

Planerna på en evakueringsskola i Fågelsångsparken var en av de mest omstridda förra året. Våren 2016 fick kommunen in ett 40-tal synpunkter, som tillsammans med krav från miljö-och byggnadsnämnden ledde till en rad kompromisser.

Kommunens förslag har sedan dess justerats ytterligare och avser nu en mindre byggnad, för ett färre antal elever – och för en kortare tidsperiod.

Detta på grund av att kommunen i första hand endast planerar att evakuera Töjnanskolan till Fågelsångsparken. Tidigare var det tänkt att även Gärdesskolan och Eriksbergsskolan skulle flytta med dit, men den planen har ändrats (se fakta).

Fakta

Så flyttar skolorna

Töjnanskolan

Skolverksamheten evakueras till Fågelsångsparken, och förskoledelen flyttar in i den nya förskolan Texten under nästa år.

Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig 2020

 

Eriksbergsskolan

Eriksbergsskolan är tänkt att evakueras till paviljonger nära Tegelhagsskolan – när Tegelhagsskolan är färdiga med dem. Ett annat alternativ är att till Fågelsångsparken, som det var tänkt från början. Detta sker under 2020.

Den nya Eriksbergsskolan beräknas stå färdig 2022

Gärdesskolan

Evakueras inom befintliga lokaler på Gärdesskolan och Rudbeck, samt i paviljonger på Häggviksskolan. Detta sker 2018.

Den nya skolan beräknas stå färdig 2020.

 

Källa: Sollentuna kommun