Tyck till om hur Vårberg ska rustas

I juni 2017 fick Vårgårdens parklek ett utegym. Snart blir det fler investeringar.
I juni 2017 fick Vårgårdens parklek ett utegym. Snart blir det fler investeringar.
Bor du i Vårberg och är ledig ikväll? Ett tips är att gå till medborgarkontoret och berätta hur du tycker att området ska förbättras.

Skärholmens stadsdelsnämnd har tilldelats två miljoner kronor, som ska gå till att rusta upp och göra Vårberg tryggare. Satsningen genom en så kallad medborgarbudget. Det betyder att invånarna både kan föreslå och röstar fram vilket eller vilka förslag som de tycker ska bli verklighet.

Ikväll, klockan 18–19, är det ett första möte,  i medborgarkontoret på Bodholmsplan 2 i Skärholmen centrum. Dit är alla välkomna. Tanken är att tillsammans ska ta fram kriterier och mål för en medborgarbudget.

Bjuder in gör Skärholmens Demokratiberedning som består av representanter från civilsamhället, Skärholmens stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Så här går hela processen till:

Först får invånarna föreslå platser där de vill att pengar ska satsas, och vad för slags satsning de vill se. Sedan går stadsdelsförvaltningen igenom förslagen och bedömer vilka som är möjliga att genomföra. Därefter får invånarna rösta fram några av förslagen, som sedan genomförs.

Stadsdelsförvaltningens plan är att de vinnande förslagen ska röstas fram före höstens val (den 9 september).