Mp: Tillåt torghandel i Viksjö centrum

Mikael Jämtsved (Mp) tycker Viksjö centrum blir godtycklig särbehandlat.
Mikael Jämtsved (Mp) tycker Viksjö centrum blir godtycklig särbehandlat.
Järfälla kommun borde öppna upp för torghandel i Viksjö centrum. Det efterlyser Miljöpartiet i en motion.
– Möjligheterna borde vara samma som i de andra centrumen i kommunen, säger Mikael Jämtsved (MP).

Torghandeln är ett fast och välkommet inslag i Jakobsberg, Barkarbystaden och, sedan ett par veckor tillbaka, Kallhäll. På Riddarplatsen finns till exempel sju platser för torgförsäljning, där Jakanborna kan köpa frukt, kläder eller kanske en blomma på alla hjärtans dag.

Men i Viksjö centrum finns inte samma möjligheter. Där tillåts endast tillfällig försäljning på torget, i samband med till exempel julhandeln.

Det här vill Miljöpartiet nu ändra på.

– Det här har ju sin grund i att Viksjö centrum har byggts om. Nu när det börjar bli klart tycker vi det är dags att öppna upp för torghandel även där, säger Mikael Jämtsved, miljöpartistisk ledamot i kommunfullmäktige.

Tror på majoritetens stöd

I kvällens kommunfullmäktige lägger han fram en motion där han föreslår att Viksjö centrum får samma möjligheter som övriga centrum i kommunen.

– Reglerna som de är idag innebär godtyckliga inskränkningar av näringsfriheten, säger Mikael Jämtsved.

Förslaget ska efter kvällen fullmäktige ut på remiss till kommunstyrelsen och berörda nämnder innan något beslut fattas.

Hur tror du de andra partierna ställer sig till det här?

– En kraftig majoritet i fullmäktige är ju för en fri marknadsekonomi och jag har svårt att se hur någon som är det kan stå upp för en sån här skevhet, säger Mikael Jämtsved.