Tillåtet att elda trädgårdsavfall

Från och med första april är det tillåtet att elda trädgårdsavfall. Men bara om man följer vissa regler. På kommunen får de många klagomål på grannar som eldar ”fel”.

Under april och oktober månad är det tillåtet att elda på sin tomt, men vissa regler gäller.

– Man får bara elda trädgårdsavfall, torra grenar och kvistar. Inte löv – de ska komposteras. Helst ska man elda när vädret tillåter, då det inte är för fuktigt så det pyr eller vinden ligger på åt grannens håll, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva Jansson.

Just att elda så att inte grannarna störs verkar vara ett konststycke.

– Vi får ganska många klagomål. Framförallt gäller det eldning på andra tider än de tillåtna och att man eldar annat än strikt trädgårdsavfall. Oftast är det då byggavfall, som plankor och bräder och det är inte tillåtet. Bräderna kan vara behandlade och är de tryckimpregnerade kan det finnas arsenik i dem.

Vid klagomål åker inspektörerna ut till eldaren och säger till att de inte får elda eller berättar vad de får lägga på brasan.

– Oftast har de inte tänkt sig för och hade inte koll på eldningsmånaderna. Senast vi var ute var det någon som hade hållit på och eldat i ett par dagar innan grannen ringde oss, säger hon.

För att förekomma klagomål från grannarna kan man säga till dem i förväg.

– Man kan också gå ihop och elda, så blir det under en kortare period. Det är många som upplever att det är jobbigt med eldröken, säger Eva Jansson.

Eldning i trädgården är bara tillåten om det inte råder eldningsförbud. Trots att det oftast inte handlar om värmeböljor under våren kan vädret ha varit väldigt torrt. Innan det nya gräset har vuxit upp är fjolårsgräset som fnöske och har lätt att fatta eld.

På Storstockholms brandförsvars hemsida poängterar man att all eldning sker på eget ansvar och att man inte bör elda vid stark vind eller när marken är torr.

Man ska alltid ha släckutrustning till hands, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa – även om man bara eldar lite.

Brandriskprognosen ges på Storstockholms brandförsvar på www.storstockholm.brand.se