Tillfällig väg från Barkarbystaden

Den röda linjen visar bilvägen. Den blå linjen visar gång- och cykelvägen.
Den röda linjen visar bilvägen. Den blå linjen visar gång- och cykelvägen.
Två tillfälliga vägar öppnas över Barkarby flygfält.

Dels öppnas en bilväg, dels en gång- och cykelväg.

För att öka framkomligheten för boende i Barkarbystaden öppnar Järfälla kommun en bilväg över Barkarby flygfält, från Majorsvägen till Norrviksvägen. Vägen är utmärkt med orangea vägvisningsskyltar.

Dessutom öppnas en belyst gång- och cykelväg från Fänriksvägen till Norrviksvägen.

Barkarby har tidigare haft problem med biltrafiken. Bland annat har Barkarbybron haft problem med osynkroniserade trafiksignaler.

Läs mer: Signalstrul på bron