De vill få folk att tillsammans städa upp i Aspudden

Vårstäda Aspudden
Anna-Maria Tjernblom och Mirjam Halldén ligger bakom vårstädningen i Aspudden.
Miljöhot och klimatångest har fått Mirjam Halldén och Anna-Maria Tjernblom att starta en gemensam vårstädning i Aspudden.
– Det känns bra att göra något år nedskräpningen, säger Mirjam Halldén.

Ett stort, globalt problem kan verka avskräckande för den enskilde individen. Men om man gör vad man kan göra i sin närhet så gör man i alla fall något.

Det är en av tankarna bakom den gemensamma vårstädningen i Aspudden 28 april.

– Situationen kan vara väldigt skrämmande och kännas hemsk. Vi vill göra något åt det och börjar där vi bor, säger Mirjam Halldén.

Tillfredställande att städa

Den ena av de två initiativtagarna, Mirjam Halldén, förklarar att hon brukar själv gå ut och plocka skräp tillsammans med hennes barn. Hon tycker det finns en tillfredställelse i att hjälpa till att hålla naturen ren.

– Mina föräldrar bor i Spanien, där de har ännu större problem med nedskräpning. Där samlas de i stora grupper och utför gemensamma städningar, säger hon.

Ökad kunskap om nedskräpning och delaktighet i städningen hoppas Mirjam Halldén även ska leda till att folk skräpar ner mindre.

– Om folk lär sig om mer problemet så hoppas vi att fler ska bli bättre på att inte skräpa ner. Det är även bra om man lär barn att ta hand om sitt skräp.

Hoppas det sprids

Årets gemensamma vårstädning är den första som Mirjam Halldén och Anna-Maria Tjernblom anordnar. Förhoppningen är ändå att det ska bli en stor uppslutning redan i år.

– Vi vill att det ska bli något årligt. Vi börjar i Aspudden, men hoppas att det kan leda till liknande intiativ i närliggande områden, och sen fortsätter sprida sig. Man kan alltid önska att det ska bli något av en rörelse, säger Mirjam Halldén.

Samlingen för städningen sker vid Hägerstensvägen 130, 28 april, klockan 13.30.