Tillstånd för friskola i gröndal dras in

GRÖNDAL Skolinspektionen har dragit tillbaka godkännandet av den fristående grund- och gymnasiesärskolan VIP Gröndal. Skolan fick klartecken att starta i höst, men en kontroll visade att skollokaler saknas.

Skolinspektionen har påtalat detta för Carema VIP AB, utan att det åtgärdats. Därför mister bolagetr rätten att driva skolan.

De elever som skulle ha börjat VIP Gröndal i höst tas i stället emot i bolagets andra skolor.