tillsyn av fristående förskolor

VALLENTUNA Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra en riktad tillsyn av Vallentunas fristående förskolor.

Syftet med tillsynen är att myndigheten ska granska om kommunen fullföljer sitt tillsynsansvar.