Tillväxt har inte gynnat Järvabor

Kista växer och utvecklas i hög takt. Nya företag och byggnader dyker upp titt som tätt.

Mer än 6 500 nya arbetsplatser har tillkommit under 2000-talet – trots det har arbetslösheten bland invånarna ökat kraftigt.

– Det är väldigt bra att Kista växer, att det byggs och startas nya företag. Det som också måste göras är att utveckla övriga delar av Järvafältet, säger stadsdelsnämndens ordförande Bo Sundin (M).

Stockholms stad satsar mycket på Kista. Framtidsvisionen är Kista science city, ett kluster som inkluderar delar av både Solna, Sollentuna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. I det klustret finns i dag runt 9 000 företag och över 70 000 anställda. Och bara under 00-talet ökade antalet sysselsatta i den del som ligger i Kista centrum från drygt 26 000 till nästan 33 000.

Men samtidigt har färre boende i Akalla, Husby och Kista jobb i dag än vid millennieskiftet. I Husby hela 3,2 procentenheter färre. Så för vem utvecklas egentligen Kista?

– Kista är navet för hela Järva och jag ser bara fördelar med att stadsdelen växer. Men vi måste få företagen att plocka mer från närområdet. En konkret sak vi gjort är att erbjuda feriejobb till ungdomar, där har vår stadsdel det högsta antalet i hela Stockholm. Det ger ungdomarna en merit för att komma vidare, säger Bo Sundin.

I stadens planer för Kista ingår 2 500–3 000 nya lägenheter. Befolkningen i Kista förväntas öka från dagens cirka 11 000 till runt 14 000 år 2020. Samtidigt har befolkningen i Akalla minskat under 2000-talet, och inga nya bostäder är planerade.

Och i nya biblioteksplanen för Stockholm, som klubbas på torsdag i kulturnämnden, föreslås Kista galleria få ett nytt bibliotek. Akalla bibliotek läggs däremot ner.

– Kistas tillväxt skulle kunna innebära någonting positivt för alla stadsdelar i området. Men det kräver att man satsar på att länka ihop dem och att det finns mötesplatser som är attraktiva i de andra centren. Man borde snarare utveckla verksamheten i Akalla, säger Elisabeth Lilja, docent i sociologi vid Stockholms universitet.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) hälsar via sin sekreterare Jonas Uebel att Akalla är ett bibliotek med väldigt dålig besöksfrekvens och att det är bättre att flytta den verksamheten till Husby och Kista, där fler rör sig.

I frågan om Akalla bibliotek är inte stadsdels- och kulturnämnden överens.

– Det är inte bra, jag förstår inte varför man gör så. Biblioteket är viktigt för Akalla. Det beslutet är inget vi står bakom, säger Bo Sundin.

Men han tycker inte att stadens satsning på centrala Kista sker på bekostnad av övriga områden.

– Nej, snarare tvärtom. Staden och stadsdelen jobbar sedan 2007 parallellt med att utveckla hela Järvaområdet. Husby ska bli kulturcentrum och det kommer snart förslag på en utvecklingsplan för Akalla.

Och det är något som skulle vara positivt för stadsdelen, enligt sociolog Elisabeth Lilja. Hon förstår inte varför man valde att flytta stadsdelsförvaltningen från Rinkeby till Kista. Det, och var biblioteken ska ligga, är en del i kampen mot segregationen som det offentliga faktiskt kan styra över, menar hon.

– Kista är redan välförsett. Om det offentliga Sverige drar sig tillbaka från Rinkeby, Husby och Akalla, så ger det plats för andra aktörer. Och människor vill ha service där de bor, det måste finnas för att vardagen ska fungera. Annars utarmas de platser- na.

Kista växer och utvecklas, men närliggande stadsdelar glöms bort.

Fakta

Arbetslöshet Inkomstskillnad

Andel öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (18–64 år) i oktober respektive år:

Källa: Sweco Eurofutures AB