Tio år av strider om svartbyggen

Här förbi de vita pelarna precis intill Kalvfjärden och uppe vid trapporna kan det slutligen bli ett stort nytt hus, trots att man slagit fast att betongplattan uppe vid trapporna skulle rivas. En granne i området anser att det hela är ”orättvist”.
Här förbi de vita pelarna precis intill Kalvfjärden och uppe vid trapporna kan det slutligen bli ett stort nytt hus, trots att man slagit fast att betongplattan uppe vid trapporna skulle rivas. En granne i området anser att det hela är ”orättvist”.
I tio års tid har ett bygge fått stå kvar trots att regeringsrätten slagit fast att det rört sig om ett svartbygge.

En granne i området tycker att kommunen särbehandlar de som har pengar.

Striderna kring den kände Bollnäsföretagaren ”Tupp-Thomas” Perzons bygge ute på Brevikshalvön började redan för tio år sedan. Orsaken var en granntvist om en 20 meter lång häck som fanns på en bit mark utanför Thomas Perzons tomt, men som ägdes av honom. Tidigare hade Thomas Perzon köpt upp en rad tomter i området, ända nere från Kalvfjärden och upp längs Måsvägen.

Efter att ha låtit såga ned häcken anmäldes de byggen som pågick på Perzons tomt 2002. Senare anklagades nöjeskungen från Bollnäs för omfattande svartbyggen eftersom bygglov saknades, bland annat på en 200 kvadratmeter stor betongplatta.

Det blev början på en lång rad överklaganden från Thomas Perzons sida, eftersom betongplattan visade sig vara bygglovspliktig. Samtidigt har en del andra byggen, som till exempel stödmurar och markuppfyllnad fått stå kvar i tio år, trots att de tidigt klassats som svartbyggen.

Även betongplattan som vilar på något som liknar en källarvåning har stått kvar genom åren och ingenting har byggts på den, den klassades som svartbygge ända upp i regeringsrätten 2010.

Nu har så lång tid gått att ärendena preskriberats.

När Lokaltidningen Mitt i besöker tomten intill Kalvfjärden finns där en grävskopa som har börjat riva den översta plattan på bygget.

Thomas Perzon anser att det hela från början gått överstyr.

– Jag säger som tjänstemännen, att det här inte är klokt. Det är politikerna som vill ge sig på mig, säger Thomas Perzon.

Hur har den här långa tvisten påverkat dig?

– Jag bor i Australien, då förstår du att jag inte bryr mig om det här så mycket, det är en marginell sak.

Har du fått betala vitesföreläggandet på 200 000 kronor ännu?

– Det vet jag inte om jag gjort. Jag har advokater som sköter det här åt mig, säger Thomas Perzon.

Samtidigt har det kommit in en ny bygglovsansökan, på precis samma plats där man nu river.

Enligt Thomas Perzon ska den översta plattan rivas bort, sedan ska det grävas ner och bli en undervåning.

Bygglovet gäller ett hus på 160 plus 160 kvadratmeter, något som inte kunde byggas för tio år sedan. Som det ser ut i dag kan det dock byggas på tomten då detaljplanen för området har ändrats.

En boende i området, som vill vara anonym, menar att hela den långa processen är orättvis.

– Det är absolut orättvisa. Har man pengar klarar man sig alltid. Andra människor, som till exempel barnfamiljer, kan ha byggt för stort garage och får hot om vite direkt om de inte river. Sådant driver kommunen jättehårt medan man låter Perzons bygge bara stå.

Orsaken till att ärendet tagit så lång tid är att man tidigare bland annat haft problem med personalomsättningen, säger man från kommunens sida.

– Det var en turbulent period hos oss då och jag har förståelse för att mina företrädare prioriterade vanliga bygglov, säger Sara Kopparberg, tillförordnad bygglovschef.

Hon menar dock att kommunen borde ha agerat på ett annat sätt.

– Det som är exceptionellt med den här historien är att det tagit så lång tid, bara länsstyrelsen tog fem år på sig. Men när mina företrädare fick beslutet 2010 borde man ha agerat och följt upp.

Fakta

Långvarig tvist mellan olika instanser

Lokaltidningen Mitt i skrev om stridigheterna både 2002 och 2005. Redan 2002 var det grannar som anmälde Thomas Perzon för en rad svartbyggen på tomter han köpt vid Måsvägen.

2005 beslutade kommunen att Perzon måste riva betongplattan. Att det rörde sig om svartbyggen fastställdes i domar ända upp i regeringsrätten. Den 200 kvadratmeter stora betongplattan skulle rivas och ett vite om 200 000 kronor skulle betalas.

Thomas Perzon har hela tiden förnekat att det rör sig om svartbyggen.

I dag gäller en ny detaljplan.