Tio tjänster ska bort från serviceboende

Tio tjänster bort. Så ska serviceboendet Skolörten spara nästan fem miljoner kronor.

Men personalen protesterar över hårdare scheman.

Skolörtens serviceboende förväntas gå 4,9 miljoner back i år. Därför vill nu stadsdelen minska antalet anställda på boendet med ungefär tio tjänster.

– Huset har ganska många tomma lägenheter. Det innebär minskade intäkter. Då måste vi anpassa bemanningen, säger Ingrid Friberg som är äldreomsorgschef i Hässelby-Vällingby.

I våras skrev Lokaltidningen Mitt i om stora personalminskningar på stadsdelens andra äldreboende, Koppargården. Ingen avskedades men ungefär 50 tjänster försvann från huset genom bland annat pensionsavgångar och förflyttningar i stadsdelens olika verksamheter. Ungefär 30 anställda flyttade då, enligt fackförbundet Kommunal, från Koppargården till annan äldreomsorg i stadsdelen.

Men i framtiden finns det större risk att personal i stadsdelen faktiskt förlorar sina jobb.

– Man har pratat om övertalighet på minst 55 helhetstjänster i hela Hässelby-Vällingby, säger Zekiye Güler som är förhandlingsansvarig för fackförbundet Kommunal I Hässelby-Vällingby.

I och med den planerade personalminskningen har också ett nytt förslag till schema lagts fram för de anställda. Något som, enligt de anställda Mitt i har talat med, har orsakat stort missnöje. Vissa dagar slutar personal enligt det nya schemat jobbet klockan halv tio på kvällen för att sedan börja igen kring åtta på morgonen.

En av de missnöjda är deltidsanställde Raman Majid som också är aktiv på fackförbundet Kommunal.

– Personalen har rätt till ett privatliv och till återhämtning. Det finns risk för att det här leder till ohälsa, konflikter och stress och vad vinner man på det?

Enligt Ingrid Friberg, äldreomsorgschef, är schemaändringarna ett resultat av personalpolitiken i stadsdelen.

– Schemaförändringar måste av och till genomföras för en anpassning till behovet av insatser. I det nya schemaförslaget har vi också försökt tillgodose stadens och Kommunals mål att i så hög grad som möjligt ha tillsvidareanställda och undvika allt för stor andel timanställda.

Fakta

Stadsdelen går 17,8 miljoner kronor back

Enligt den senaste ekonomiska rapporten från Hässelby-Vällingby kommer stadsdelen inte att nå sin budget under året.

Den samlade förlusten beräknas bli 17,8 miljoner kronor. Det kan jämföras med Bromma som väntas gå 0,7 miljoner plus.

Stadsdelen ligger mest efter inom områdena äldreomsorg, ekonomiskt bistånd samt omsorg om funktionsnedsatta.