Tio tyckte till via webbplats

Rinkeby-Kista I maj förra året introducerade Stockholms stad tjänsten ”Tyck till” på sin webbplats. Där kan medborgarna lämna beröm, klagomål eller lufta idéer om stadens tjänster.

I Rinkeby-Kista kom det under 2011 in tio ärenden genom ”Tyck till”. Åtta var klagomål och två var idéer. Fyra av klagomålen rörde bemötande.

I hela Stockholm inkom 357 ärenden, varav 77 procent klagomål, 14,3 procent idéer och 8,7 procent beröm.