Tioåringar erbjöds droger

Drogredskap som säljs öppet i butik. Larm om hasch som säljs till 10-åringar utanför fritidsgård och skola.

Terminsstarten har kantats av narkotikafrågor i delar av Haninge.

I onsdags kom ännu en föräldrarapport till fritidspersonal i Vendelsö om att en 10-åring erbjudits att köpa narkotika utanför en fritidsgård. I mer än ett år har socialtjänsten haft problem med drogtillgängligheten bland unga i kommundelen, utan att helt lyckas lösa situationen.

Problemet tog fart på allvar när Haga/Lyckebyskolans fritidsgård Lyckebygården tillfälligt flyttade till förskolan Duvans lokaler i Sågen för drygt ett år sedan. Snart konstaterade fritidspersonalen att unga använde narkotika utanför fritidsgården och föräldrar larmade om att äldre ungdomar i tonåren erbjöd yngre att köpa.

– Vi lyckades få ett bättre grepp om narkotikaproblematiken efter ett tag, men situationen har aldrig helt försvunnit från Vendelsö, säger Camilla Rosenberg, områdeschef på kultur och fritid.

I förra veckan öppnade fritidsgården Lyckebygården igen, inne i de renoverade lokalerna på Haga/Lyckebyskolan. Och direkt kom en drograpport från en förälder om att en ungdom försökt sälja hasch till två 10-åringar på Haga/Lyckebyskolans skolområde. Det ska ha skett utomhus, när de två 10-åringarna var på väg in till Lyckebygården, som ligger inuti skolbyggnaderna.

– De är skärrade nu, säger mamman den ena 10-åringen.

Frågan om vem som bär ansvaret är komplicerad, eftersom narkotikan inte tagits in i själva fritidsgårds- eller skollokalerna.

– Vår fritidsgårdspersonal har inget ansvar för vad som händer utanför. Men vi vill gärna ha in tips från vuxna om de vet något. Rapporten i onsdags kommer lite som en överraskning för oss, säger Camilla Rosenberg.

Kommunen har inte själv kunnat bekräfta att 10-åringar erbjudits att köpa hasch, enligt Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande.

– Detta är ju en polisiär fråga och vi känner inte till att detta sker, säger han.

Händelsen inträffade bara dagar efter att socialtjänsten upptäckt drogliberala produkter i handeln i Haninge.

– Till butikerna säger jag bara sluta sälja detta. Det är inte olagligt, men fruktansvärt olämpligt, säger Petri Salonen.

Polisen har ännu inte fått in någon anmälan om att tioåringar ebjudits köpa narkotika, men tar händelserna på allvar.

– När man allmänt hör om att narkotika används i låga åldrar blir man minst sagt bekymrad. Men det är viktigt att poängtera att man här pratar om att ha erbjudit, inte använt. Men vi tar det på allvar, säger Pär Lundqvist biträdande närpolischef.

Förra veckan besökte Lokaltidningen Mitt i en butik i närheten av en skola som säljer verktyg avsedda för drogmissbruk. Dessa har placerats intill godishyllan.

– Jag köpte in varorna för att testa om det skulle sälja. Jag har sagt till kommunen att visst kan jag ta bort varorna, om de ersätter mig för mina kostnader. Det jag har framme nu har kostat mig 4 000–5 000 kronor, säger butikschefen.

Varför säljer du produkter som är avsedda för att ta droger med?

– Det är inte olagligt, och det är inte bara jag som säljer detta. Jag har sett detta i butiker i Handen, Tyresö, Högdalen, Farsta, på många ställen. Jag säljer bara till folk som fyllt 18 år. Men det har inte sålt så bra, så jag kommer inte att köpa in mer. Och det ger mig bara problem från kommunen.

Det senaste året har en rad ungdomar i landet dött efter att ha rökt den syntetiska nätdrogen spice.

Det gör att konflikten mellan socialtjänst och polis å sin sida, och de butiker i Haninge som köper in drogliberala produkter, är total.

– Det handlar om papper som i princip bara används för att rulla jointar, golfbollar med kvarn inuti för att mala cannabis. ”Leksaker” som man ska ha spice i, pipor för spice. Vi uppmanar föräldrar som ser detta att byta butik om handlaren vägrar ta bort varorna, säger Inger Dahlberg på socialtjänsten.

Hyllan med drog

produkter står precis

intill godissortimentet.