Fler vågar söka hjälp – tiodubbling av samtal till kvinnojouren

Volontärerna Ingegerd Smedensjö och Katties Brunberg med kampanjambassadör Ville Skoglund.
Volontärerna Ingegerd Smedensjö och Katties Brunberg med kampanjambassadör Ville Skoglund.
I år har hittills rekordmånga hört av sig till Kvinnojouren Kerstin. Var tredje kvinna på Lidingö har utsatts för våld i nära relation.
– När de här sakerna synliggörs tror jag att det är lättare för kvinnor att prata om det, säger Ingegerd Smedensjö, volontär.

Finns också där poddar finns.


Från januari i år tills nu har Kvinnojouren Kerstin på Lidingö tagit emot 28 ärenden där kvinnor som drabbats av våld i nära relation har sökt hjälp och stöd av jouren. Samma period förra året var det bara 3 kvinnor som sökte hjälp hos jouren.

– Tittar man på de här siffrorna så är det nästan en tiodubbling, säger Ingegerd Smedensjö, volontär på kvinnojouren och samordnare av den uppmärksammade kampanjen #ordräddarliv

Hon tror att ökningen av samtal till jouren har ett klart samband med att våld i nära relation är ett ämne som seglat högt upp på dagordningen, delvis på grund av jourens kampanj men också på grund av den uppmärksammade dokumentären om Josefin Nilsson ”Älska mig för den jag är”.

– Det är så många krafter samtidigt som lyfter våld i nära relationer. När man synliggör våldet tror jag att det blir lättare för kvinnor att prata om det.

Enligt polisen utmärker sig Lidingö vad gäller våld i nära relation. Baserat på undersökning som Lidingö stad gjorde 2016 har ungefär var tredje kvinna på Lidingö någon gång utsatts för våld i nära relation.

Att problemet synliggörs innebär att fler vågar ta steget och kontakta kvinnojouren, tror Ingegerd Smedensjö.

Klarar ni av det ökade trycket?

– Ja, det måste vi göra. Vi har redan tittar på att öka våra telefontider och förberett oss, säger Ingegerd Smedensjö.

Men uppmärksamheten kring jourens arbete innebär inte bara mera att göra – utan också mer hjälp.

– Många har hört av sig inför den volontärutbildning som vi har till hösten, berättar Ingegerd Smedensjö.

Just nu har Kvinnojouren Kerstin ett 20-tal volontärer.

– Men vi har utrymme för fler. Vi som gör det här kombinerar det ofta med jobb och annat i livspusslet, säger hon.

Ingegerd Smedensjö, volontär på Kvinnojouren Kerstin

Du är själv volontär. Vad har det gett dig?

– Det ger väldigt mycket tillbaka. Det känns bra att göra skillnad och det ger ger energi att bidra till att stötta andra.

Fakta

31 procent av kvinnorna drabbade

Enligt en kartläggning av våld i nära relation som Lidingö stad gjorde 2016 uppgav 31 procent av kvinnorna på Lidingö att de utsatts för våld av sin partner någon gång i livet.

Källa: Lidingö stad Omsorgs- och socialförvaltning