ANNONS

Var tionde i förskolan är långtidssjukskriven

Långtidssjukfrånvaron är hög bland förskolepersonalen i Skärholmens stadsdel …
Långtidssjukfrånvaron är hög bland förskolepersonalen i Skärholmens stadsdel …
Genrebild rullator
… och den har ökat även inom äldreomsorgen.
Var tionde anställd inom förskolan i Skärholmens stadsdel var långtidssjukskriven 2016.
Även bland personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten ökade den långa sjukfrånvaron förra året.
ANNONS

Ryggont, värk i knän och handleder. Psykiatriska diagnoser, som utbrändhet, stress- och ångestsyndrom. Det är de vanligaste orsakerna till att förskolepersonal i Skärholmens stadsdel blir långtidssjukskriven.

Och de långa sjukskrivningarna har ökat. 2015 var 7,8 procent av förskolepersonalen långtidssjukskriven. 2016 hade siffran ökat till 9,7 procent. Det är nästan var tionde anställd.

En förklaring kan vara svårigheten att rekrytera förskollärare, eftersom det ökar pressen på den personal som är på plats, menar Malin Gullberg Söderbäck, hr-chef vid Skärholmens stadsdelsförvaltning.

– Det spelar absolut in. Därför jobbar vi med att försöka rekrytera kompetent personal till förskolan, och med att skapa stabila personalgrupper. Det arbetet pågick 2016 och fortsätter, säger hon.

Psykisk ohälsa

Men det är inte bara inom förskolan som långtidssjukskrivningarna ökar i stadsdelen. Inom äldreomsorgen ökade den från 3,5 procent 2015 till 5,2 procent 2016. Inom hemtjänsten var ökningen ännu mer markant: från 1,5 procent 2015 till 4,7 procent 2016. Orsakerna var främst psykisk ohälsa och problem med rörelseapparaten.

– Många äldre som arbetar blir skörare fysiskt och får ont i ryggen, lederna och andra delar av kroppen. Det sliter på kroppen att arbeta med vård och omsorg, mer än om man sitter framför en dator, säger Malin Gullberg Söderbäck.

Hon betonar att Skärholmens stadsdel inte ensam om problemen. Ökade sjukskrivningar inom vård- och omsorgsyrken är en trend i samhället i stort.

– Det finns ingen entydig och enkel förklaring. Det finns lika många skäl till sjukskrivningar som det finns sjukskrivna och skälen kan vara både arbetet och hemlivet eller en kombination av dem, säger hon.

Förebyggande arbete

Under det senaste året har Skärholmens stadsdelsförvaltning utvecklat sitt arbete för att förbättra hälsan på arbetsplatserna, just på grund av de ökade sjukskrivningarna. Under 2016 besökte till exempel HR-avdelningen nästan alla arbetsplatser för att ta reda på hur arbetsmiljön behöver förbättras.

ANNONS

Det hälsofrämjande arbetet fortsätter under 2017.

– Vi har bland annat utvecklat arbetsplatsträffarna, där personal och chefer möts. Där diskuterar man hälsofrågor och de ska sedan följas upp, säger Malin Gullberg Söderbäck.

Andra insatser är arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud och frågeformulär där medarbetare får svara på frågor om hälsa för att man ska fånga upp hälsoläget både för enskilda och för hela arbetsplatser. Man har också hälsosamtal med medarbetarna och har kompletterat Stockholms stads formulär för medarbetarsamtal med frågor om hälsa.

– Vi arbetar förebyggande. Vi har varit mycket aktiva det senaste året. Det är möjligt att sjukskrivningarna hade varit ännu fler om vi inte gjort det, och nu gräver vi ännu djupare i problematiken. Målet är att fånga upp problemen innan medarbetare blir sjukskrivna, inte efteråt, säger Malin Gullberg Söderbäck.