Var tionde Nackaanställd har förmånscykel

Fler kommunanställda cyklar till jobbet
Fler kommunanställda cyklar till jobbet
Drygt var tionde anställd i Nacka kommun har förmånscykel genom arbetet.
Samtidigt ligger andelen kommunanställda som åker bil till jobbet på en konstant nivå under de senaste åren.
Det framgår av ett interpellationssvar som kommunstyrelsens ordförande lämnat.

I en interpellation har Sidney Holm, Miljöpartiet, ställt frågan hur Nacka kommun arbetar efter att kommunens resepolicy upphävdes 2014.

Resepolicyn har istället ersatts av en medarbetarpolicy.

Enligt det svar som kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), lämnat har medarbetarpolicyn lett till att anställda i Nacka kommun gjort ”flera aktiva val” för miljön i sitt resande.

350 har förmånscykel

Mats Gerdau nämner bland annat att drygt 350 personer har nappat på kommunens erbjudande om förmånscykel vilket gjort att fler cyklar till jobbet. Flera av dem har valt att leasa en elcykel.

Det handlar i så fall om drygt tio procent av kommunens 4 000 anställda som har förmånscykel.

Kommunen har även en cykelpool med tjänstecyklar som för närvarande består av sex cyklar varav två elcyklar.

Kommunen har enligt Gerdau även minskat antalet leasingbilar, från 54 till 44 bilar.

Konstant antal bilåkare

Enligt Gerdau visar en medarbetarundersökning att en allt högre andel kommunanställda promenerar, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Samtidigt ligger andelen som kör bil till jobbet på en konstant nivå:

”Mot bakgrund av att drygt femtio procent av kommunens medarbetare bor i kommunen finns potential att fler ska gå och cykla till jobbet”, skriver Gerdau i sitt interpellationssvar.

I en kommentar till svaret säger Sidney Holm att många av de saker som Mats Gerdau hänvisar till är sådant som kommunen genomfört efter förslag från Miljöpartiet, bland annat införandet av förmånscyklar.