Var tionde har skippat aktivitet av rädsla för brott

gångtunnel tunnel trygghet skugga mörker brott genrebild
Var tredje person i länet uppger att de känner sig otrygga på kvällen.
Var fjärde person i polisregion Stockholm har valt en annan väg hem på grund av otrygghet.
Det visar de lokala resultaten i den största Nationella trygghetsundersökningen som gjorts hittills.

Upplands-Broborna är mest otrygga i polisregion Stockholm. Det visar de lokala resultaten från enkäten Nationella trygghetsundersökningen.

Skillnaderna är stora mellan länets olika kommuner och mellan stadsdelsområdena i Stockholms stad.

Var tredje är otrygg

Det är många som känner sig otrygga när de är ute sent i sitt bostadsområde. Var tredje invånare i länet känner sig otrygga ute sent på kvällen.

Otryggheten verkar också gå ut över livskvalitén. Rädslan för att utsättas för brott leder till att 26 procent ofta väljer en annan väg och 13 procent avstår från aktiviteter.

– Generellt sett är det väldigt många kvinnor som påverkar sitt beteende och är oroliga för konsekvenser om de skulle utsättas för brott. Vi kan absolut se en utveckling där fler påverkas av den oro man känner, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå som har arbetat med rapporten.

Upplever att brotten ökar kraftigt

Samtidigt är det många som tror att antalet brott har ökat kraftigt de senaste tre åren. Sett till de senaste tio åren har antalet anmälda brott ökat något i polisregion Stockholm, som består av Stockholms och Gotlands län.

– Det är svårt att säga om det faktiskt har skett en ökning eller om det finns en ökad anmälningsbenägenhet, säger

Mest utsatta för personbrott är Sigtunaborna, och boende i stadsdelsområdet Spånga-Tensta är mest utsatta för egendomsbrott enligt undersökningen.

Största lokala rapporten

Rapporten är den första i sitt slag och baseras på två enkäter gjorda 2017 respektive 2018.

– Det är första gången vi kan presentera data för merparten av Sveriges kommuner. Tidigare har olika kommuner gjort egna undersökningar men då har de använt olika metoder. Nu kan man jämföra kommuner med varandra.

För Stockholms stads del innebär det att det är första gången som resultatet för den nationella trygghetsundersökningen presenteras på stadsdelsnivå. Rapporten ska inte ses som exakta värden utan mer som en indikation på hur det ser ut i olika områden.