Tiotals miljoner på spel

Som ett enskilt ärende får den bristfälliga hanteringen av Värmdövallen AB inga konsekvenser för kommunstyrelsen. Men om revisionen kommer fram till att flera ärenden har behandlats på liknande sätt, kan kommunstyrelsen vägras ansvarsfrihet.
Som ett enskilt ärende får den bristfälliga hanteringen av Värmdövallen AB inga konsekvenser för kommunstyrelsen. Men om revisionen kommer fram till att flera ärenden har behandlats på liknande sätt, kan kommunstyrelsen vägras ansvarsfrihet.
År 2010 beviljade kommunen en borgen på över 31 miljoner kronor till Värmdövallen AB. Detta helt utan skriftligt underlag. Nu kallar revisionen kommunstyrelsen för oprofessionell.

– Det har inte hanterats enligt regelboken, säger Lars Åman, samman­kallande för kommun­revisionen.

Kommunrevisionens granskning, som blev klar i förra veckan, visar att även andra delar av turerna kring Värmdövallen har hanterats väldigt dåligt av kommunstyrelsen, med stora brister på styrning och kontroll. ”Hela processen har skett oprofessionellt” skriver revisorerna i sin rapport.

Det var i november 2010 som Värmdövallen AB, som då höll på att bygga Värmdö IF:s nya sporthall, kom in med en ansökan om att kommunen skulle gå i borgen för bolaget. Borgensåtagandet på 31,3 miljoner kronor hamnade i budgetförslaget för 2011. Förslaget klubbades igenom av ett enigt kommunfullmäktige. Till grund för beslutet låg endast muntlig dialog mellan bolaget, ledande politiker och tjänstemän.

– Det är inte professionellt, säger Lars Åman.

Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, menar att ärendet bedömdes vara färdigberett.

Revisionen kritiserar också att kommunen inte inhämtat någon information om bolagets ekonomiska situation inför borgensåtagandet, varken före eller efter. Revisionen bedömer att kommunen har åsidosatt sin uppsiktsplikt genom att varken ställa några motkrav eller kräva insyn i bolaget.

– Man har inte haft ett bra internkontrollsystem, säger Lars Åman.

I september förra året inkom det då skuldtyngda Värmdövallen med en ansökan om en utökad borgen på 11 miljoner kronor.

Tilläggsarbeten bestående av bland annat en större läktare hade försämrat bolagets ekonomi. Något som kommunledningen inte ens visste om. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bevilja borgensåtagandet – åter utan fullständiga underlag.

Då reagerade oppositionen, som begärde en minoritetsåterremiss av ärendet.

– Vi undrade varför vi skulle bevilja, vad det var som kostade, vilka konsekvenserna kunde bli – vi hade en lång lista med frågor, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing (S).

När ärendet kom upp igen var flera av frågorna besvarade, men bara muntligt. Förslaget gick igenom, även om fullmäktige var oenigt.

Ett överklagande senare revs borgen upp. I stället blev det tal om att köpa Värmdövallen AB:s byggnader, VIF-hallen och föreningens klubbstuga. Om bolaget gick i konkurs skulle kommunen stå utan säkerhet för sitt borgensåtagande.

Åter kritiserade oppositionen underlaget, som bland annat saknade ett avtalsförslag.

– Vi krävde ett bättre underlag och var skeptiska till att kommunen villkorslöst skulle köpa byggnaderna. Allt var riggat för att lösa bolagets ekonomiska problem och det är inte kommunens uppgift, säger Annika Andersson Ribbing.

Efter ytterligare en återremiss beviljade ett oenigt fullmäktige förslaget att köpa byggnaderna.

Än är det inte säkert vad slutnotan för Värmdövallen kommer att hamna på. Lars Åman menar att det kan tillkomma några miljoner om bolaget, kommunen och entreprenören för bygget inte kan enas om brister som har upptäckts vid besiktning av byggnaderna.

Ärendet kan också få andra konsekvenser. Kommunens planerade investeringar blir lidande av kostnaden för det nödvändiga köpet av idrottshallen.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson vill inte kommentera granskningen vidare.

– Vi i kommunstyrelsen kommer så småningom att yttra oss över granskningen, säger hon.

Yttrandet ska inkomma till kommunrevisionen senast den 15 maj.

Det bryter inte mot lagen, men det har inte hanterats ­professionellt.Lars Åman, sammankallande för kommunrevisionen