Tippen får fler bostäder

Lars Oldsberg, Saltsjöbaden, tror på tanken att rusta Tippen – Saltsjöbadens centrum. Själv ser han helst ny asfalt på parkeringen.
Lars Oldsberg, Saltsjöbaden, tror på tanken att rusta Tippen – Saltsjöbadens centrum. Själv ser han helst ny asfalt på parkeringen.
Överdäckad parkering och fler bostadshus ­väntar när centrala Saltsjöbaden ska byggas om de kommande åren.

Från i höst finns ­chansen att tycka till.

Nacka kommun planerar att bygga om i centrala Saltsjöbaden.

I översiktsplanen för Nacka finns uttalat att de lokala centrumen i kommunen ska utvecklas, till viss del med bostäder.

Lena Nordenlöw, planarkitekt på kommunen, säger att de som bor i Saltsjöbaden absolut kommer att få se mer bebyggelse i de centrala delarna i framtiden.

Hur byggnaderna ska se ut, och var exakt de ska ligga, är inte sagt.

En tanke är att göra om trafik­ådern till Saltsjöbaden, Saltsjöbadsleden, till mer av en stads­gata där leden ansluter till centrala Saltsjöbaden. Sänkt hastighet för fordonstrafik, hus på ömse sidor om leden och parkeringar efter gatan är några åtgärder som kan bli aktuella.

Även själva centrumområdet, med centrumbyggnaden och parkeringen kan komma att få en ansiktslyftning.

– En lösning kan bli att däcka över parkeringen och bygga bostäder på överdäckningen, säger Lena Nordenlöw som betonar att allt än så länge är lösa idéer.

Lars Oldsberg från Saltsjöbaden tycker att det vore bra att rusta upp området. Han vet att många tycker att själva centrumet är lite tråkigt. Själv tycker han att utbudet av butiker är tillräckligt.

– Jag saknar framför allt en upprustad parkering, nu är det mycket gropar i marken, säger han.

De övriga tankarna, som fler bostäder, är inget han kan ta ställning till. För honom skulle ett ombyggnad inte förändra centrumets attraktivitet, säger han, vid rekreation föredrar han att röra sig i grönområden.

Planarkitekt Lena Nordenlöw räknar med ett samråd om centrala Saltsjöbaden till hösten, där bland annat allmänheten får vara med och säga sitt. Tidigast 2018 kan en detaljplan finnas klar. Hur lång tid det sedan tar att bygga om centrumområdet är för tidigt att säga, enligt Lena Nordenlöw.

Vad tycker du om planerna för centrum?

Louise Nordmark, Saltsjöbaden:

– Det är ett otroligt fult centrum. Det är bra om det byggs men jag tycker främst att kollektivtrafiken till Saltsjöbaden borde förbättras.
Malin Samuelsson, Saltsjö­baden:

– Centrumet är lite tråkigt, men det blev ett litet lyft när det kom ett kafé. Att bygga bostäder har jag inte tänkt på, det blir väldigt nära vägen.
Dessi Rene, Saltsjöbaden:

– Jag saknar en del affärer, som kläd- och skoaffärer. Jag vet inte hur det kommer att se ut med fler bostäder, men det är ­jättekul om det är mycket folk.
Inger Gravestam, Saltsjöbaden:

– Man kan alltid sakna någon butik men jag är jätteglad för de butiker som finns. När det gäller bostäder kan jag undra om det finns underlag för det.
Claes-Otto Hammarlund, Saltsjöbaden:

– Centrumet är bra. Men parkeringen borde få ny asfalt. Att bygga bostäder vid leden är olämpligt ur hälsosynpunkt.