Steg för steg – så gör du om du vill behålla din hyresrätt

Du som inte vill ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt behöver inte heller göra det.
Om ombildningen går igenom kan du fortsatt bo kvar som hyresgäst och får då bostadsrättsföreningen som hyresvärd.
Här är Hyresgästföreningens tips på hur du kan påverka ombildningsprocessen.

Steg 1 – En bostadsrättsförening bildas

Några hyresgäster tar initiativ till att bilda en bostadsrättsförening och registrerar den hos Bolagsverket. Du kan bli tillfrågad om att vara med. Blir du medlem får du tillgång till all information och kan rösta på köpstämman. Även om du vill ha kvar din hyresrätt kan det vara en viss fördel att vara med.

 

Steg 2 – Intresseanmälan

Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste ha anmält sitt intresse av ombildningen. Både de som hyr bostad och de som hyr lokaler räknas. De boende ska vara folkbokförda i huset och ha förstahandsavtal. Men man behöver inte vara medlem i bostadsrättsföreningen för att anmäla sitt intresse.

Du måste inte köpa din lägenhet bara för att du har skrivit på intresseanmälan. Du är inte bunden till att rösta ja på köpestämman. Du har egentligen bara sagt att du är intresserad av att få mer information, för att kunna ta ställning senare.

 

Steg 3 – Besiktning

Nästa steg är att huset besiktigas. En besiktningsman – som är auktoriserad av Boverket – undersöker huset och upprättar ett protokoll som beskriver vilket underhåll som behövs. Du kan bidra genom att diskutera med dina grannar om underhållsbehovet verkar realistiskt. Ni som bor i huset har ofta bra koll på husets skick.

 

Steg 4 – Ekonomisk plan

Bostadsrättsföreningen ska göra en ekonomisk plan. Den bygger på det som kom fram i besiktningen och på vilket pris fastighetsägaren vill sälja för. Syftet med planen är att visa vad det kommer att kosta, på lång och kort sikt, både för bostadsrättsföreningen och för varje hushåll. Alla hyresgäster ska få läsa planen innan köpstämman.

 

Steg 5 – Beslut om köp

Så småningom är det dags för bostadsrättsföreningen att fatta beslut om att köpa huset eller inte. Beslutet fattas på en särskild köpstämma. På köpstämman får bara bostadsrättsföreningens medlemmar rösta och det är en röst per lägenhet som gäller.

Minst två tredjedelar av hyresgästerna måste rösta ja för att köpet ska genomföras. Om du inte röstar, blir det i praktiken en nej-röst. Det gäller både om du avstår från att rösta eller om du inte får rösta för att du inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Det vanligaste är att man röstar med acklamation – det vill säga genom att ropa ”ja” eller ”nej”. Då är det upp till mötesordförande att tolka hur många som har ropat. För att vara säker på antalet är det bäst att räkna rösterna. Ropa ”rösträkning” innan mötesordföranden slår klubban i bordet.

 

Steg 6 – Du kan köpa senare

Om du valt att bo kvar som hyresgäst kan du ändra dig senare. Du har tolv månader på dig, från det att föreningen köpt fastigheten, att bestämma om du vill köpa din lägenhet. Sker köpet inom sex månader gäller det pris som sattes vid husköpet plus ränta. Därefter gäller marknadspris.