Tips om ny fornlämning i Äppelviken ska utredas

Bilden visar inte någon fornlämning i Bromma.
Bilden visar inte någon fornlämning i Bromma.
Bromma hembygdsförening har anmält en misstänkt fornlämning på sydsidan av Borgberget i Äppelviken. Nu ska länsstyrelsen utreda om det verkligen rör sig om en hittills okänd fornlämning.

– Vi har inte varit ute och tittat än så jag kan inte bekräfta det. Men det finns ju lämningar på Borgberget sedan tidigare så det är inte omöjligt, säger Carina Örneklint Berg, antikvarie och arkeolog på länsstyrelsen i Stockholm.

Anledningen till att länsstyrelsen måste avvakta med utredningen är vädret. Snön måste smälta bort.

– Vi kommer troligen att åka och titta under våren – antingen själva om vi hinner eller så skickar vi ut ett arkeologföretag, säger Carina Örneklint Berg.

Fornlämningar finns upptäckta sedan tidigare på många håll runt om i hela Bromma. Det är stensättningar, hällristningar, runstenar och rösen och gravfält. De flesta är från järnåldern men det finns också en del från bronsåldern.

– Just i det här fallet vet jag inte riktigt vad det kan vara. Det kan finnas gravar, stensättningar eller högar från järnåldern, säger Carina Örneklint Berg.

Det kan också röra sig om hällristningar, alltså knackade gropar i berget.

– De kan också vara från bronsåldern, säger Carina Örneklint Berg.