Tips om svartbyggen har legat outredda

Anmälningar om misstänkta svartbyggen till Tyresö kommun har blivit liggande i flera år.

Den nya bryggan vid konferens- och bröllopsanläggningen Hällberga i Nyfors är ett av flera exempel.

Ett exempel på ett misstänkt svartbygge som tagit lång tid att utreda är bryggan på Hällbergatomten, som ägs av Tyresöhälsans grundare, Rolf Jacobson. Bara några månader efter att bryggan stod klar, fick kommunen in ett anonymt tips.

Först nu till hösten, mer än två år senare, ska bryggans öde avgöras i byggnadsnämnden.

Enligt Sara Kopparberg, planchef, kommer tjänstemännen då att rekommendera politikerna att inte bevilja strandskyddsdispens och bygglov för en så pass stor brygga som den nuvarande, möjligtvis för en mindre variant.

Att det tagit två år att komma fram till det beslutet beror, enligt Sara Kopparberg, på att bygglovsenheten prioriterar bygglov framför ärenden om misstänkta svartbyggen.

Hällbergabryggan är inte heller ensam om att ha ett par år på nacken.

– Tyvärr kan vi inte säga exakt hur många ärenden det är, eftersom vårt ärendehanteringssystem inte visar det, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att bygglovsenheten förra året fick kritik av Justitieombudsmannen (JO) för sin bristfälliga överblick över de olika ärendena.

– Vi har ju haft en historia med hög personalomsättning och dålig arbetsro men nu försöker vi komma i fas och beta av de gamla ärendena, samtidigt som vi försöker ha kort handläggningstid på de nya. Vi har också tillsatt en person som går igenom arkiven och det arbetet ska vara klart till jul, säger Sara Kopparberg.

Rolf Jacobson uppger att han inte trodde att han behövde söka strandskyddsdispens och bygglov för bryggan, eftersom det funnits en brygga på tomten ­tidigare.

– Jag har hittat bilder från slutet av 1960-talet som ­visar en större brygga. Jag tror att den låg där fram till den hårda vintern 1986, då den gick sönder. Fundamenten som finns kvar visar att den måste ha varit rejäl, säger han.

Jacobson menar också att bryggan är något positivt då den gjort stranden tillgänglig för Hällbergas ­konferens- och bröllopsgäster.

– Vi har ju gjort en väg dit ned som till och med är handikappanpassad.

Fakta

Tiden för bygglov är kortad

Bygglovsenheten i Tyresö handlägger bland annat bygglov, strandskyddsdispenser, anmälningar om svartbyggen och stökiga tomter.

Enligt plan- och bygglagen måste bygglov ha handlagts inom tio veckor.

I Tyresö ligger snitthandläggningstiden för bygglov just nu på strax under tre veckor.

Källa: Tyresö kommun