Tipsa om mark som förorenats

VALLENTUNA Allmänheten uppmanas att rapportera in platser där bekämpningsmedel tidigare hanterats till länsstyrelsen. Framför allt efterlyses tips om platser där bekämpningsmedel använts mellan 1950–1980. Syftet är att inventera och riskbedöma förorenade platser.