ANNONS

”Vi tittar på olika lösningar”

Problem att hitta parkering i Kragstalund i Vallentuna.
Finns det mark i närheten där man kan göra fler parkeringsplatser?
Redan för ett drygt år sedan fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att försöka hitta mer mark att parkera på.
Men tjänstemännen känner inte till uppdraget.
ANNONS

Mimmi Skarelius Lille är strategisk trafikplanerare och när hon får frågan hur kommunen ska lösa parkeringseländet svarar hon att det just nu inte finns något uppdrag från politiken att bygga fler p-platser.

– Det vi håller på med just nu är att jobba fram en parkeringsstrategi som ska upp i politiken någon gång under 2019.

Men Elwe Nilsson, M, avgående ordförande i teknik- och fastighetsutskottet, protesterar när han hör det.

 De har sedan över ett år tillbaka ett uppdrag att ta kontakt med SL för att se om det går att bygga på marken närmast norr om infartsparkeringen. Det är SL som bekostar infartsparkeringarna och kommunen åtar sig skötseln. Hälsa förvaltningen från mig att om de tittar i sina papper så finns det ett uppdrag. Problemet kan vara att de är många nya.

”Före min tid”

En av dessa är chefen för förvaltningen Johan Carselind, som tillträdde för ett och ett halvt år sedan. Inte heller han kan erinra sig att förvaltningen har fått det uppdraget. Men han lovar att kolla och återkomma.

Det måste vara vara före min tid för det känner jag inte till. Men vi tittar på alla lösningar och på markägare runtomkring. Och jag vet att SL är intressanta markägare om man kan nyttja dem. 

Så hur ska ni lösa parkeringseländet vid Bällstaberg/Kragstalund?

– Ja, hur löser man det i centrala delar, säger han med en suck. Jag har varit där med vår trafikingenjör och det är ju trångt. Vi tittar på lite olika lösningar. Man vill ju ha infartsparkeringarna så nära stationerna som möjligt. Men många gånger är det svårt eller omöjligt att utvidga dem. Alternativet är att hitta platser man får gå en bit till. Men vi vet om problemet och jobbar för att hitta lösningar.

När det gäller att hindra boende att ställa sig på infartsparkeringen finns tankar om på intyg till Vallentunapendlarna att sätta i bilfönstret.

ANNONS

– I Danderyd måste man ha ett intyg att man bor i kommunen. Vi har diskuterat lösningar med intyg att man är pendlare. Vi verkligen vrider och vänder för att försöka hitta lösningar. Det är ett svårlöst problem