ANNONS

Så mycket tjänar kommunalråden i Väsbyalliansen

Väsbyalliansens kommunalråd.
Väsbyalliansens kommunalråd.
Förra veckan fattades beslutet att höja kommunalrådens arvoden. Nu kan Mitt i avslöja hur mycket Väsbyalliansens företrädare kommer att få i ersättning.
ANNONS

Sverigedemokraterna fällde avgörandet när kommunstyrelsen i förra veckan röstade igenom Väsbyalliansens förslag att höja kommunalrådens ersättning. Månadsarvodet höjdes från 31 250 kronor till 41 860 kronor 2019 – en ökning med 34 procent.

Men Väsbyalliansens företrädare kommer att tjäna betydligt mer än så. Vid sidan av uppdragen som kommunalråd kommer samtliga fem partiers gruppledare ta plats som ordförande i en eller flera nämnder eller utskott.

Månadsarvode på 77 280 kronor

Centerpartiet blev det näst minsta partiet i höstens kommunalval. Partiets gruppledare, Ann-Christin Frickner, kommer däremot tjäna näst mest i det nya minoritetsstyret.

Utöver arvodet som kommunalråd får Ann-Christin Frickner sammanlagt 36 100 kronor för uppdragen som ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden samt Näringslivs- och kompetensutskottet. Hennes månadsarvode landar på 77 280 kronor.

– Det är ett stort ansvar att axla. Att få uppdraget som ytterst ansvarig förtroendevald är något som jag tar på stort allvar. Min telefon är exempelvis påslagen alla dagar på året för att vara nåbar om något allvarligt händer, säger Ann-Christin Frickner.

Hon vill vara tydlig med att det är skillnad på lön och arvode.

– Politiker har till skillnad från en anställd inte ett anställningsavtal, vi har inte rätt att ta ut semester och vi inkluderas inte heller i de rättigheter som en anställning ger i form av arbetstidsreglering, säger Ann-Christin Frickner, som tycker att det är bra att kommunalrådens arvoden granskas och att det finns transparens.

ANNONS

Roland Storm dubblar sitt arvode

Väsbys Bästa var under den förra mandatperioden en del av det rödgröna majoritetsstyret. Partiets gruppledare Roland Storm fick då 31 250 kronor i arvode som kommunalråd. Han var även ordförande i Rådet för medborgardialog och Namnberedningen, vilka inte gav någon ersättning.

Nu kan Mitt i avslöja att Roland Storm dubblar sitt månadsarvode till 64 400 kronor. Precis som Ann-Christin Frickner får han 41 820 kronor för uppdraget som kommunalråd. Därtill får gruppledaren förnyat förtroende som ordförande i Rådet för medborgardialog samt Namnberedningen. Han får även posten som ordförande i Teknik- och fastighetsutskottet. Samtliga poster kommer att ge ersättning.

– Jag tycker att 41 820 kronor är en skälig nivå för ett kommunalråd med tanke på det politiska ansvaret. Nu får jag även ett utskott och har dessutom de här två råden som kommer att arvoderas, vilket gör att det blir ett lönepåslag, säger Roland Storm, som även han vill poängtera avsaknaden av ett anställningsavtal.

”Arbete 365 dagar om året”

– Dessutom är arbetstiden inte reglerad, i princip är vi i arbete 365 dagar om året och det finns inget anställningsskydd. För att kompensera den risken så är arvodena höjda för att locka in andra i uppdraget som det innebär att vara politiker.

Omräknat till 2019 års inkomstbasbelopp fick de rödgrönas fem kommunalråd sammanlagt 286 580 kronor i månaden under den förra mandatperioden. Summan för Väsbyalliansens fem kommunalråd blir 357 420 kronor.

Se faktarutan nedan för en komplett jämförelse mellan de rödgröna och Väsbyalliansen.

Kommunfullmäktige voterar om arvodena på måndag.

Fakta

Så mycket tjänar Väsbyalliansen – och så mycket tjänade de rödgröna

Samtliga nedanstående siffror är omräknade till 2019 års inkomstbasbelopp, IBB. 1 IBB = 64 400 kronor.

Oskar Weinmar (M) totalt: 1,3 IBB = 83 720 kronor.
(Ordförande kommunstyrelsen 1,3 + ordförande Miljö- och planutskottet 0,0)

Maria Fälth (KD) totalt: 1,05 IBB = 67 620 kronor.
(Kommunalråd 0,65 + ordförande Socialnämnden 0,35 + vice ordförande kommunstyrelsen 0,05)

Margareta Hamark (L) totalt: 1 IBB = 64 400 kronor.
(Kommunalråd 0,65 + ordförande Omsorgsnämnden 0,35 )

Ann-Christin Frickner (C) totalt: 1,2 IBB = 77 280 kronor.
(Kommunalråd 0,65 + ordförande Miljö- och bygglovsnämnden 0,35 + ordförande Näringslivs- och kompetensutskottet 0,2)

Roland Storm (VB) totalt: 1 IBB = 64 400 kronor.
(Kommunalråd 0,65 + ordförande Teknik- och fastighetsutskottet 0,2 + ordförande Rådet för medborgardialog 0,1 + ordförande Namnberedningen 0,05)

Väsbyalliansen, summa: 357 420 kronor per månad.

Rödgrönas (2014–2018) arvoden omräknat till 2019 års inkomstbasbelopp:

Mathias Bohman (S) totalt: 1,3 IBB = 83 720 kronor.
(Ordförande kommunstyrelsen 1,3)

Ann-Christin Martens (S) totalt: 1 IBB = 64 400 kronor.
(Kommunalråd 0,5, + vice ordförande kommunstyrelsen 0,05 + ordf Social- och äldrenämnden 0,45 + ordf pensionärsrådet 0,0)

Lars Valtersson (MP) totalt: 0,95 IBB = 61 180 kronor.
(KR 0,5 + ordförande Utbildningsnämnden 0,45)

Anders Rosén (V) totalt: 0,7 IBB = 45 080 kronor.
(KR 0,5 + ordförande kommunstyrelsens allmänna utskott 0,2 ordförande Funktionsrättsrådet 0,0)

Roland Storm (VB) totalt: 0,5 IBB = 32 200 kronor.
(KR 0,5 + ordförande Rådet för medborgardialog 0,0 + ordförande Namnberedningen 0,0)

Rödgröna, summa: 286 580 kronor per månad.

Källa: Upplands Väsby kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Upplands Väsby direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.