Min lokala hjälte

Tjänligt badvatten vid Sätrabadet

Vid senaste provtagningen vid Sätra strand fick vattnet vid Sätra strandbad syd tjänligt badvatten med anmärkning.

Anledningen var hög halt av E.colibakterier, men det är ändå ingen fara att bada.

Senaste provtagningen av badvattenkvaliteten vid Sätrastrandbadet Södra i Mälaren togs den 19 juli.

Då visade vattenproverna tjänligt med anmärkning men ingen algförekomst.

Det norra badets prover visade på tjänligt badvatten, vilket betyder att det går utmärkt att bada.

Det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad där vattenkvaliteten visat sig vara tjänligt med anmärkning, utan det betyder att det fanns lite högre bakteriehalter vid provtagningen.

Om ett bad däremot får otjänligt vatten, bör man avstå från bad tills att nya prover visar att det går att bada igen.

Mälarhöjdsbadet visade på bra badvattenkvalitet vid senaste mätningen den 19 juli, då fick både östra och västra delen tjänligt vatten vid provtagningen.