Tjänst för en miljon köptes in felaktigt

Äldreförvaltningen har lagt minst en miljon kronor på annonsering och marknadsföring utan offentlig upphandling.

Skattepengarna fortsätter rulla eftersom det senaste avtalet är för kostsamt att bryta.

Under de senaste åren har äldreförvaltningen betalat hundratusentals kronor för annonsering och marknadsföring på nätet, utan att ha gjort någon offentlig upphandling av tjänsterna.

Kontraktsvärdet för direktupphandling från en och samma leverantörs tjänster har överskridits och enligt fakturor Mitt i Haninge tagit del av uppgår de totala summorna i direktupphandlingarna till minst en miljon kronor.

Det kan dock röra sig om ännu mer pengar och en revisionsfirma granskar nu om förvaltningen gjort fler otillåtna direktupphandlingar.

Äldrechefen Ewa Kardell menar att hon haft ”naiva tolkningar” av hur rekryteringstjänster ska upphandlas. Hon har aldrig gjort en offentlig upphandling av annonsering på nätet under sin tid som chef.

– Det är ett stort misstag som jag begått. Vi behövde rekrytera och då gjorde jag administrativt fel. Men det är inte så att kommuninvånarna förlorat pengar.

Men ni har ju inte kontrollerat om ni handlat affärsmässigt?

– Säker till 100 procent kan jag aldrig vara. Men jag har naturligtvis haft koll på vad vi fått för pengarna.

Efter att Konkurrensverket innan sommaren snabbgranskade ett olagligt, direktupphandlat tvåårsavtal, med European internet recruitment och dess portal Jobbladet.se, ville kommunen säga upp avtalet.

Men eftersom avtalet löper till 1 februari 2014 kommer skattepengar fortsätta att betalas ut till företaget, detta samtidigt som förvaltningen tvingas till en ny, offentlig upphandling.

Kommunens upphandlingschef Viktor Morawski menar att han inte känner till andra fall där kommunen missat reglerna.

– Det finns säkert fler exempel där man medvetet eller omedvetet stridit mot reglerna, men inget vi fångat upp.

Äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP) tycker granskningen är bra.

– Vi har gjort fel och detta skulle såklart ha upphandlats.

Konkurrensverket friar dock kommunen från upphandlingsskadeavgift, främst eftersom preskriptionstiden för det granskade avtalet nu löper ut.

Revisionsfirmans granskning ska vara klar i höst.

Fakta

Så här säger reglerna

I lagen om offentlig upphandling (LOU), går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde på 284 631 kronor.

En upphandlande myndighet kan även direktupphandla om det finns synnerliga skäl.

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut.

Källa: Konkurrensverket