Tjänstemän anmälda för intrång

Sandhamn Efter en inspektion av ett misstänkt svartbygge på Oxudden polisanmäldes två av kommunens handläggare. Ägarens ombud menade att tjänstemännen ”oanmälda och olovligen” befann sig på fastigheten och gjorde en JO-anmälan.

Nämnden menar att handläggarna informerade om att de hade laglig rätt att vara där. De ska även ha legitimerat sig och överlämnat beslutet om föreläggande att omedelbart avbryta bygget. JO ska nu ta ställning i frågan.