Tjänstemän knäcker extra

En tjänsteman knäcker extra som instruktör i en flygsimulator.
En tjänsteman knäcker extra som instruktör i en flygsimulator.
Närmare 250 medarbetare i Vallentuna kommun har en bisyssla vid sidan om sitt ordinarie arbete. En årlig genomgång avslöjar att det finns såväl rockstjärnor som flygsimulatorinstruktörer bland tjänstemännen.

Varje år gör kommunen en genomgång av de bisysslor som medarbetarna har. Årets genomgång visar att 248 personer har någon form av bisyssla.

Bland sysslorna märks en lärare som åtta timmar i veckan byter skepnad till rockstjärna och en administratör som knäcker extra som flygsimulatorinstruktör.

De flesta har bisysslorna är dock mindre spektakulära. Många är till exempel styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar, eller har uppdrag i idrottsföreningar, ofta som tränare. Vissa har en konstnärligverksamhet bredvid jobbet. Andra, som jobbar deltid, drygar helt enkelt ut lönen med ett till jobb.

De som jobbar på Vallentuna kommun får ha bisysslor – så länge uppdraget inte är oförenligt med kommunens verksamhet eller inverkar negativt på jobbet. Man är inte skyldig att anmäla att man har en bisyssla. Däremot måste man berätta vad man gör vid sidan av om arbetsgivaren frågar.

– Frågan tas också upp vid nyanställningar, säger Monica Karlén, HR-avdelningen, Vallentuna kommun.

Enligt kommunens riktlinjer för bisysslor tas en medarbetares bisyssla upp med närmaste chef. Om många förbjuds att fortsätta med sin extrasyssla finns därför inga uppgifter på men Monica Karlén tror att förbud sällan utfärdas.

– Det handlar ju om att bisysslan inte ska krocka med det man gör. Varje uppdrag är ju unikt så man diskuterar från fall till fall, säger hon.

Att jobba som gymtränare eller med musik ser hon inga problem med.

– Är du rockstjärna, så borde det inte krocka med något, till exempel, säger hon.

Det finns cirka 1600 tillsvidareanställda på Vallentuna kommun. De 248 bisysslorna kan dock inte ställas i relation till detta, då även tillfälliga medarbetare finns med i enkäten.

– Det här ger en ögonblickbild av hur det ser ut just nu, säger Monica Karlén.